MESA 16/05/19

La Mesa Sectorial d’Educació celebrada ahir, amb l’assitència de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i, la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa on es va informar de:

La creació de dos equips de feina i formació:

Dins el marc del primer Pla Integral de Formació Professional (2018-2021) i per tal de potenciar nous programes formatius, Educació crea un equip de formació específic que tendrà com a finalitat impulsar la recerca i la innovació de la formació professional a les Illes Balears.

Estarà formada per:

 5 assessors de formació repartits en:

 3 a Mallorca

1 a Eivissa

1 a Menorca.

L’equip estarà vinculat a la xarxa de centres de professorat. L’objectiu és el d’impulsar accions de recerca i formació per tal d’avançar en una oferta integrada de qualitat i ampliar la col·laboració i coordinació entre la formació professional i el teixit productiu, desenvolupar programes d’internacionalització de la formació professional, adoptar mesures de reforç de les competències lingüístiques en llengua estrangera del professorat i l’alumnat de formació professional, reforçar-ne les competències digitals, fomentar la implantació de sistemes de gestió de qualitat als centres de formació professional i impulsar projectes d’innovació i l’esperit emprenedor a través de la formació professional.

  • Un de l’Aprenentatge Digital a la pràctica educativa dels centres. Aquest surt d’una iniciativa que posa en marxa de forma conjunta la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i, la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, que neix a partir d’una de les propostes del recent Congrés d’Innovació Educativa que va tenir lloc a Palma els dies 25 i 26 de gener de 2019, per tal d’incorporar l’Aprenentatge Digital a la pràctica educativa dels centres de les Illes Balears.

Les seves funcions són:

  • Treballar per a la introducció de l’aprenentatge digital als centres educatius.
  • Impulsar les competències digitals en el marc dels programes de formació en els centres educatius i la formació per àmbits.
  • Assessorar pedagògicament els centres educatius i els coordinadors dels centres en tecnologies de la informació i la comunicació per impulsar la digitalització dels centres i l’aprenentatge digital
  • Contribuir a la recollida, elaboració i difusió de materials i recursos didàctics en format digital, fer el seguiment de les experiències de digitalització dels centres educatius i promoure l’intercanvi  i la difusió de bones pràctiques.

Aquest estarà compost per:

a) Un assessor tècnic docent del Servei de Normalització Lingüística i Formació.
b) Dos assessors de formació que han de tenir un àmbit d’actuació del conjunt dels centres de professorat. 

c) Els assessors de formació de tots els centres de professorat de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

Actualment la Conselleria està tramitant un Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a promoure l’ús de la programació informàtica en l’educació segons el model del Projecte “Escola de pensament computacional” i per incorporar-ho a la pràctica docent de les Illes Balears.

Aquests dos nous equips serviran per consolidar els actuals programes de formació a la vegada que impulsen noves iniciatives d’innovació i recerca en la formació del professorat.

Al darrer punt s’ha informat de la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, la plaça de director a l’escola d’educació infantil Can Nebot.

Alternativa es congratula de què després d’anys de passar-se la pilota entre el Consell Insular i la Conselleria a la fi s’hagi arribat a l’acord per part ambdós de la concessió de l’espai durant 75 anys. Esperem que aquesta escoleta de gestió per part de la Conselleria no sigui l’única que s’obri.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *