Horaris de mestres i professors

Horari dels mestres d’infantil i primària.
Els mestres tenen l’horari laboral setmanal de 37,5 hores, que és l’establert
amb caràcter general per al personal funcionari de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. Els mestres han de romandre al centre 30 hores
setmanals, de les quals 25 tenen el caràcter de lectives (docència directa a
grups d’alumnes, suports, esplai i dedicació a càrrecs) i 5 de
complementàries. La resta, 7,5, s’han de dedicar a la preparació de les
activitats docents, a la formació permanent o a qualsevol altra activitat
pedagògica complementària i no s’han de fer necessàriament al centre.
L’horari individual dels mestres ha d’incloure les 30 hores de permanència
al centre.

Horari dels professors de secundària.
L’horari setmanal dels professors de secundària és de 37,5 hores, que és
l’establert amb caràcter general per al personal funcionari de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Els professors han de restar al centre 30
hores setmanals distribuïdes en 5 dies. Aquestes s’han de distribuir de la
manera següent:

26 hores dedicades a activitats lectives i complementàries (equivalent a 28
períodes) amb horari fix en el centre i de compliment obligatori (classes,
guàrdies i vigilàncies de pati, tutoria dels alumnes i atenció a les famílies,
reunions de departament i coordinacions, manteniment de laboratoris,
tallers i aules específiques, activitats de suport i d’ampliació, etc.).
– 4 hores dedicades a les reunions d’equips docents, tant en sessió ordinària
com en sessió d’avaluació, reunions de claustre i altres activitats en el
centre degudament programades i verificables, si bé no sotmeses
necessàriament a horari fix. Aquestes hores es poden acumular en horari
d’horabaixa.
– Les 7,5 hores restants, fins a completar l’horari laboral, s’han de dedicar a
activitats relacionades amb la docència i la formació permanent, que poden
no fer-se necessàriament al centre.
Quan el centre de secundària ofereixi horari de matí i d’horabaixa, s’ha de
procurar que els horaris dels professors siguin al més compactes possibles
i no incloguin els dos torns, llevat que el professor ho vulgui així. S’ha de
tenir en compte que entre la finalització d’una jornada i l’inici de l’altra, hi
ha d’haver almenys 12 h de marge.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *