[DOCUMENTACIÓ] Mesa sectorial d’educació

El proper dilluns, 4 d’abril, en sessió ordinària, es reuneix la MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ.

Podeu fer-nos arribar les vostres aportacions a info@sindicatalternativa.cat

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de les actes de sessió núm. 293 i 321.
2. Proposta de modificació de la Instrucció del conseller d’Educació i
Universitat de dia 8 de febrer de 2018 per la qual es fixen els criteris i les
pautes per adjudicar les comissions del personal docent amb funcions
d’assessor tècnic docent a la Conselleria d’Educació i Universitat
(actualment conselleria d’Educació i Formació Professional) mitjançant
concurs públic de mèrits.
3. Proposta de Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional per
la qual s’assignen noves funcions a llocs d’assessor tècnic docent de la
Conselleria d’Educació i Formació Professional i es modifiquen les funcions
de determinats llocs d’assessor tècnic docent.
4. Proposta de Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació i
Formació Professional per la qual s’aprova la convocatòria per proveir
comissions de caràcter voluntari del personal docent amb funcions
d’assessor tècnic docent a la Conselleria d’Educació i Formació
Professional.
5. Proposta de Resolució de la directora general de Personal Docent per la
qual s’aprova la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de
comissió de serveis, un lloc de feina de la Inspecció Educativa.

Trobaràs tota la documentació AQUÍ

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *