Consell Escolar Municipal Sant Josep (Eivissa)

En l’últim Consell Escolar Municipal de Sant Josep, celebrat l’11 de febrer de 2016, , i presidit per la Sra. Mª José Guisado, Regidora d’Educació i Juventut, es van tractar els següents temes:

  • gestions realitzades per l’Ajuntament i la Conselleria d’Educació per engegar el nou centre escolar de Cala de Bou, necessari a causa de l’augment de població d’aquesta zona, i per les necessitats d’escolarització detectades durant els últims cursos. Amb dues institucions s’han compromès a crear el centre educatiu al més aviat possible doncs són conscients de la necessitat imperiosa per al municipi del nou centre escolar, i intentaran que estigui operatiu per al curs 18/19. Actualment l’Ajuntament està realitzant els tràmits oportuns amb l’Administració per obtenir el projecte d’urbanització pertinent. Fins que estigui construït el nou centre, i tal com es va acordar en l’anterior CEM, s’habilitaran les Escoles Velles, per a això ja s’ha fet l’estudi dels tècnics de l’Ajuntament, del IBISEC i de la Delegació Territorial d’Educació d’Eivissa, perquè des de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació donin el vistiplau i estableixin el codi de centre, mobiliari, equip directiu i professorat per habilitar adequadament les Escoles Velles, també en infraestructures. Entre els components del CEM es valora i reconeix la labor que s’està duent a terme per part de l’Administració, la necessitat urgent d’obtenir els permisos necessaris per començar l’obres, d’altra banda, també preocupa el fet que hi hagi un compromís perquè aquesta situació se de el temps menor possible, considerant-la una solució temporal a la problemàtica existent en el municipi respecte a ràtios saturades i necessitats de millora i creació d’infraestructures.
  • escolarització, des de de el CEIP Sant Jordi s’havia demanat tractar aquest tema, i la seva Directora M. Presentació Far Ortiz, va comentar que així ho van fer no només per la situació del CEIP Sant Jordi, si no també a nivell general de la illa, creu que s’hauria de tenir en compte introduir un docent dins de l’aula (1+1), recordant la reflexió feta des d’Alternativa, en el CEM anterior, relativa a solucions immediates per rebaixar les ràtios i dotar de recursos per cobrir a l’alumnat amb NEE, mentre s’espera construeixin noves infraestructures. També, demana que s’ha de tenir en compte el tipus d’alumnat que es matricula i els recursos dels quals disposen els centres per donar poder donar una atenció de qualitat, no simplement que estiguin atesos. Des de la Delegació d’Educació informen que han fet el que han pogut, i explica que hi ha hagut 468 noves les matrícules des de juliol, així com baixes, també trasllada la necessitat de rebre la informació adequada per part de les famílies a l’hora de matricular als/les fills/filles, per poder conèixer les dotacions de recursos per als centres educatius relatius a les NEE, i el repartiment entre tots els centres. Pel que s’observa la necessitat de coordinar la informació entre els centres, les famílies i la Delegació d’Educació per optimitzar i preveure els recursos humans docents o no, i la falta d’aquests recursos en la realitat dels centres del municipi, entrant en el bucle de les ràtios, en la necessitat de baixar-les i tenir en compte el nombre d’alumnat per aula en funció de l’alumnat NEE, cosa que s’està treballant des de Suport Educatiu i Innovació, també s’està estudiant fer un centre específic per a aquells alumnes/as que siguin casos més severs per la dependència per a activitats de la vida diària (necessitats fisiològiques bàsiques: menjar, beure, etc), es planteja com una solució a optimitzar recursos i cobrir les peticions de les famílies que així ho han sol·licitat. Així com, la Delegada d’Educació, informa sobre la coordinació del treball entre les diferents àmbits de l’Administració (EOEB, Sanitat, Educació) per estudiar com es podria millorar la situació, que era una altra de les necessitats que reclamen els centres i la FAPA fa temps. Però, la viabilitat dependrà dels pressupostos.
  • proposta de l’Ajuntament “Reutilització de llibres”, la presidenta del CEM com a representant de l’Ajuntament del municipi, exposa l’interès de l’Aj. per reprendre un programa de reutilització de llibres, per a les etapes de primària i secundària. Per la qual cosa han pres com a referent el model de l’IES Sa Serra pels bons resultats que aquest té. I demana que els/as components del CEM expressin la seva opinió sobre aquest tema. S’obre el debat, sobri de quina manera es duria a terme si com un banc de llibres o d’altres formes, des de la FAPA recorden que els últims anys no s’ha fet per falta de pressupost (13 euros per alumne/a) i per la inconveniència dels canvis polítics estatals, ja que des de les famílies no volien invertir els diners en llibres LOMCE per la brevetat que ha aquesta se li pressuposa. I proposa fer-ho sent els llibres material didàctic (aquest material ho paga Conselleria), perquè els llibres quedin al centre i així es canviïn menys sovint, sobretot en secundària. Sobre aquest tema, els/as representants d’Aj. adverteixen que ha d’haver-hi compromís dels centres educatius, de les APIMAS i des de l’Aj., per la seva banda estan disposats a implicar-se, i poder començar a treballar en aquesta línia perquè el curs proper es pugui començar el programa, sempre tenint en compte el possible canvi la llei educativa estatal.
  • proposta de dinamització del CEM, des de l’Aj. es proposa crear comissions, d’acord al reglament, pot haver-hi una comissió permanent i altres específiques (de planificació, d’infraestructures educatives, de serveis educatius complementaris) i fins i tot es podrien formar altres noves en funció dels objectius que es plantegin si no els recullen les *habidas. I així, aprofundir en el coneixement de la realitat educativa del municipi i en la millora de la mateixa. Des de la FAPA reconeixen que és important fer coses en aquest sentit per la situació en la qual es troben els centres, proposa també flexibilitzar i optimitzar la forma de treball a través de les TIC. Finalment, es decideix crear la comissió permanent, i que es formi amb voluntaris/as, la representant del CEIP Sant Jordi i la d’Alternativa s’ofereixen voluntàries per a la comissió. Els/les representants de l’Aj. es posaran en contacte amb tots els col·lectius per veure qui més s’anima a formar part de la comissió permanent. Un altre tema tractat dins d’aquest punt va ser l’absència de representants de UOB, per la qual cosa es planteja des de la secretaria del CEM oferir aquest lloc a següent sindicat per ordre de la llista electoral. I per acabar amb el punt de parla també de la representació dels sindicats de l’ensenyament concertat, que hi ha una situació similar i s’actuarà igual.
  • altres temes, des de la FAPA es proposa que ha d’haver-hi més control durant les festes a nivell d’oci juvenil i crear un altre tipus d’oferta d’oci juvenil, així com engegar programes específics de prevenció i conscienciació social. S’obre un debat sobre el consum d’alcohol durant les festes populars i la possibilitat de promoure en les tendes que es demani el carnet a qui se li embena alcohol, tal com contempla la normativa. I que des del CEM es dinamitzi la col·laboració de tots els sectors implicats per solucionar aquesta situació. També, des de la FAPA obre el debat respecte a la situació de la Escola d’Arts i Oficis, demanant que se solucioni la problemàtica que té, que se li ha donat l’esquena durant anys i això és negatiu per al desenvolupament artístic de la joventut.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *