Conciliació familiar = perdre drets polítics

En la revisió del cens definitiu, una docent ha vist com el seu dret de sufragi i de votació en les eleccions sindicals d’aquest 1r de desembre s’ha vist conculcat per estar en situació d’excedència per cura de fills, funció que encara a dia d’avui recau majoritàriament sobre les dones.

Aquesta excedència és voluntària, però manté el dret de cotització en la seguretat social i que, a més, a efectes legals, s’equipara a la situació de treballador en actiu, per tant, no deixa de ser una treballadora que, per motius personals, ha deixat temporalment el seu lloc de feina per cura familiar. 

La llei d’igualtat de les Illes Balears contempla que han d’existir mesures per garantir la participació equilibrada de dones i homes en els llocs directius i de decisió. Així mateix, s’han de formular accions de conciliació en la vida laboral, la personal i la familiar per afavorir la promoció professional i la formació permanent de tot el personal docent. Poder ser elegible i electora hauria d’estar contemplat.

En ple segle XXI, això no hauria de ser un problema, entenem que aquesta situació és profundament injusta i que la cura familiar i la compatibilitat del món laboral i familiar no hauria de contrarrestar cap dels drets polítics que com a ciutadans i treballadors tenim.

Existeixen diversos pronunciaments judicials que ja amparen aquest dret i, per tant, nosaltres emprendrem les mesures legals necessàries perquè aquesta situació d’injustícia se solucioni.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *