Equiparació en la carrera professional, prou d’invents!

Des del 2015 Alternativa treballa per la implantació del complement de carrera professional al cos docent de les Illes Balears que equiparés la funció docent amb la resta cossos de treballadors públics d’altres conselleries o departaments, per això vàrem ser l’únic sindicat en proposar-la com un dels punts del nou Acord Marc.

La demanda d’Alternativa equivaldria a cobrar 150.000 euros, aproximadament, al llarg de les dècades de professió.  

Alternativa reclama una carrera professional equiparable, econòmicament i en les condicions mínimes, a la d’altres funcionaris no docents amb la mateixa categoria professional i requisits d’accés.

Amb el que ha estat tractat fins ara a la mesa sectorial, s’obri el camí, però encara queda molt lluny de la demanda que fem d’una carrera professional justa per als docents.

No estem d’acord amb l’existència de dos tipus de carrera professional per a tots el docent i un tercer tipus, exclusiu per a equips directius.

El primer tipus és una carrera professional per trams amb els complements consolidables, vinculada a una avaluació: 3 trams de 6 anys cadascun consolidables.

El segon tipus és de carrera professional per nivells excloents entre si, depenent de la tipologia de centre i segons la tasca que s’hi faci.

I finalment un tercer tipus de carrera professional per a equips directius, vinculat a la presentació d’un projecte i una avaluació.

Si es vol afavorir que els docents triïn diferents tipus de centres, i que als equips directius se’ls reconegui la seva tasca, s’ha de pensar en altres maneres d’incentivació deslligades de la carrera professional.

A més, cal tenir en compte que l’inici del pagament serà en setembre de 2023 i que les quantitats s’aniran actualitzant anualment fins a 2027. Cosa que suposa que encara que el docent tengui 20 anys d’antiguitat en 2023 només percebrà el primer tram.

Finalment, pel que fa a l’avaluació per obtenir la carrera professional, volem que no sigui una avaluació que porti més burocràcia o més angoixa als docents. Volem que sigui una avaluació útil que pugui influir en la millora de la tasca docent i no només en la millora econòmica.

Està molt bé que siguem la primera comunitat de l’Estat a tenir la carrera professional docent, però no siguem la primera a convertir-ho en un nyap.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *