Bases generals d’interins

A dia 11 de març la Mesa Sectorial d’Educació s’ha reunit per negociar i aprovar les BASES GENERALS D’INTERINS PER ALS SEGÜENTS CURSOS ESCOLARS.

En general, les bases no s’han modificat, si es compara amb el darrer esborrany que vam fer públic:

Download

No obstant, s’han modificat diversos aspectes. Els canvis queden així:

-Base setena: 3.No obstant el que disposa el punt 1 d’aquesta base, els aspirants objecte d’un decaïment a la borsa del curs 2015-2016 per haver estat sancionats per falta greu o molt greu mitjançant un procediment disciplinari s’han d’ordenar com a la resta d’aspirants.

-Base quinzena: 4.La plaça es reservarà fins el primer dia lectiu, inclòs, del darrer trimestre escolar, excepte que l’aspirant estigui en període d’embaràs, de maternitat o paternitat, d’adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu que es reservarà fins a la finalització de les circumstàncies que van donar lloc a la reserva de plaça.

-Base divuitena: 4 d) Quan els aspirants exclosos pel fet de no haver acreditat, en la forma que estableixin les convocatòries, un coneixement adequat de llengua catalana d’acord amb el que estableix (…)

e)Quan els aspirants obligats a participar en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals no hi hagin participat i sol·licitin passar a la situación de disponible. En aquest cas només es podràs participar del primer procediment ordinari d’adjudicació de substitucions que s’adjudiqui en el mes de gener.

-Base divuitena: 5. Els aspirants exclosos pel fet de no acreditar un coneixement adequat de la llengua catalana d’acord amb el que estableixi (…) estan en situación de ser disponibles únicament per al procediment extraordinari d’adjudicació de substitucions i vacants sobrevingudes.

ALTRES:

-El procediment contradictori queda totalment enterrat i, segons ha dit la DG de personal docent, no es farà cap mesura similar.

-Els interins en serveis especials, continuaran puntuant sempre que el Parlament de les Illes Balears faci un acord que ho permeti.

Ara, doncs, aprovades les BASES GENERALS,  entrarem a negociar les convocatòries especifiques de cada curs (on s’inclou la baremació).

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *