Xarxa contra la segregació escolar

El Sindicat Alternativa s’adhereix a la Xarxa contra la segregació escolar

Ahir es va presentar la Xarxa contra la segregació escolar a Palma. 

La «Xarxa contra la segregació escolar a Palma – Per a la inclusió real» és un moviment democràtic i participatiu que parteix de la preocupació compartida per la situació de segregació que es dóna entre els diferents centres educatius del municipi de Palma sostinguts amb fons públics. Pretén posar sobre la taula aquesta problemàtica amb la finalitat d’aconseguir una distribució equilibrada de l’alumnat a totes les escoles del municipi i garantir la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat.

Segons el darrer Anuari de l’educació, només un 65% de l’alumnat total de les Illes Balears està escolaritzat a centres públics. Cal recordar també que un dels principis de la Llei d’educació de les Illes Balears és l’escolarització equilibrada de tot l’alumnat entre centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics

A les Illes Balears, ens els darrers anys s’ha evitat afrontar l’escolarització equilibrada de manera valenta i amb l’objectiu de racionalitzar la matriculació a fi d’evitar la segregació per motius econòmics o socials. Una assignatura pendent, és refer el mapa escolar de Palma per aconseguir la inclusió real a Palma.

En algunes zones, majoritàriament urbanes, com Palma o Eivissa, l’escola pública absorbeix un gran percentatge d’alumnat amb atenció educativa especial, contradient, fins i tot, la pròpia normativa de la Conselleria d’Educació, que estableix que poden superar un 30%.

A més, hi ha algunes zones que també superen el 10% d’alumnes amb atenció educativa especial per centre, superant la resta de centres de la seva zona sense oferir recursos extra per poder tractar l’alumnat.

Els docents de l’escola pública, any rere any veuen incrementada la càrrega de feina que comporta treballar a aules plenes i cada dia més heterogènies i diverses .

Des del Sindicat Alternativa, que som 100% escola pública, sempre hem defensat l’escola pública de qualitat i inclusiva, però per aconseguir-ho s’ha d’anar cap al decreixement/reducció d’escoles concertades i millorar la inversió i les infraestructures de l’escola pública.

Us convidam a llegir el manifest i adherir-vos, com a centre o a títol individual.

 

https://xarxacontralasegregacio.cat/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *