Valoracions d’inici de curs

Tornam a ser davant l’inici d’un altre curs i sembla que seguim amb problemàtiques que es repeteixen curs rere curs.

Continuen existint greus problemes d’infraestructures. Tot i que s’han fet noves construccions i millores i també se n’han planificat d’altres, no són suficients per donar resposta a les necessitats actuals. No ajuden gaire les declaracions dels darrers dies del Conseller. Esperem que no s’acontenti amb mantenir centres escolars provisionals…

Sabem que per arreglar un problema així, la solució passa per l’augment de pressupost per a educació…però les notícies que ens han arribat aquest estiu no són massa encoratgadores. Venen retallades? Seguim amb pressupostos prorrogats?
A més pensam que les actuacions s’han de preveure amb temps, com sempre els canvis a la societat són més ràpids que les actuacions de les autoritats.

Seguim també demanant un Acord de Millora. Tot i que s’han aplicat moltes de les mesures del primer Acord, ara és hora de cercar un segon acord i esperem l’inici de les negociacions des de gener del 2019, però encara no han començat…
En lloc de presentar les millores que se’ns havien promès en periode electoral, començam el 19/20 amb rumors de retallades i amb mesures com la de fitxar als centres que creen malestar i polèmiques d’inici de curs: On són els compromisos de les 18h i les 23h lectives? On són les pujades de sou per compensar encara les retallades que encara queden pendents?

Pensem que no s’ha d’esperar més a començar les negociacions i a posar ja damunt la taula mesures de millora.

En relació a les hores lectives, cada any veiem com la conselleria canvia petits detalls que a la pràctica són retallades encobertes (lectives amb docència, lectives sense docència directa, reunions que abans es consideraven lectives ara no s’hi consideren, hores que compten per a tenir CHL i hores que no … etc. Trobem que no és de rebut que cada any a les instruccions ens incorporin canvis que tot i no ser retallades de gran format presenten retallades al nostre horari personal i empitjoren les nostres condicions laborals)

Convé revisar les mesures de conciliació familiar per tal que les caracterísitques de la professió docent no interfereixi en els drets dels treballadors.

Seguim amb ràtios elevades a molts de centres. Tot i que s’han reduït les ràtios durant els darrers cursos i ha augmentat el nombre de docents, encara esperam que es segueixin reduïnt i aplicant també mesures per donar resposta als grups nombrosos. Com tots sabem, les ràtios legals són excessives.

Un altre curs,Interins i interines substituts amb funcions de tutoria o de cap de departament assignades, segueixen sense cobrar per la feina que fan dins del centre. Tots els docents han de tenir les retribucions corresponents, sense tenir en compte si són substituts o titulars de la plaça.

Seguim amb problemes d’habitatge sobretot pels docents destinats a Eivissa i Formentera.
Alternativa reclama des del primer moment un complement de residència per a totes les Illes per pal·liar els greuges econòmics que soportam a nivell d’ insularitat i en els cas de Menorca, Eivissa i Formentera de doble insularitat.
Una de les solucions és augmentar el complement de residència que apliquen a latres Comunitats autònomes com, per exemple, a les Illes Canàries.

Un any després del canvi de Govern estatal encara és vigent la LOMQE. És hora de prendre mesures serioses contra ella.

Des d’aquest mes de setembre, tenim una novetat important pels docents,
l’obligatorietat d’haver de fer el registre horari. Aquesta és una mesura totalment necessària? Com fitxarem quan siguem de colònies, viatge d’estudis, sortides, intercanvis…? Es compensaran amb dies festius? Tindrem un període de prova? La xarxa serà suficient?
Aquesta mesura s’aplica a altres CCAA?. S’aplica a altres col.lectius docents com, per exemple, el professorat universitari? Com pensa tenir en compte la Conselleria tot el temps que el professorat dedica a tasques docents els capvespres i els caps de setmana des de casa seva ? Es contempla quantificar també aquestes hores?
Potser hauria de dotar al professorat de mòbils i ordinadors per a realitzar totes les tasques docents des de fitxar, fer programacions aula, fer materials escolar… ja que aquests dispositius els han convertit amb una eina bàsica de feina per a la tasca docent.

Convé que, com Alternativa va demanar, la Conselleria d’Educació convoqui una mesa per explicar les motivacions reals d’aquesta mesura, com ha de ser la seva aplicació i quines conseqüències reals tindrà. Esperam que sigui ben aviat.

Altres temes que també volem posar damunt la taula i que consideram d’especial importància és la dedicació de fons públic als centres concertats, ja que trobem que s’hauria de reflexionar en relaciò al seu finançament de base, i sobretot el que trobem que no ha de passar mai és que es deixin d’aplicar millores en infraestructures i sociolaborals al sector públic per signar acords amb el’ ensenyament concertat.

Nosaltres defensem l’educació pública i trobem que els pressupostos públics han de prioritzar les inversions i les millores primer al sector públic i després quan totes les expectatives i reclamacions estiguin solventades negociar si hi ha pressupostos amb el sector concertat i ens consta que no ha estat així.

Esperem convoquen places d’oposicions, les places si més no, el més aviat possible i que com ja hem demanat es revisin les plantilles orgàniques per adaptar-les a la situació actual, així com per millorar la mobilitat dels funcionaris de carrera i estabilitzar les plantilles i els projectes educatius dels centres escolars.

Seguim mantenint el Fons Social però des de l’inici de les retallades al 2012 encara no s’ha recuperat tot…queden pendents orfandat i viudetat. Quant de temps més haurem d’esperar? Això sense comptar amb què tenim un decret de l’any 1997 i que des de fa anys demanem l’actualització, però l’excusa és que s’ha de coordinar amb la mesa d’administració pública de la qual no en formem part.

Els imports de les ajudes estan mesurats en pessetes i les quantitats no s’han ajustat a les pujades dels preus que s’han donat al llarg dels anys, un exemple d’aquesta situació són les ajudes per matrícules d’estudis, on l’import que es dona per part del fons social és molt baix en relació al cost real de la despesa. Des de Alternativa demanam que es torni a donar la totalitat de l’import de les matrícules com es feia anys endarrera.

També serà un curs de nous reptes cap a les mobilitzacions contra l’ emergència climàtica actual i per aconseguir centres educatius de cada vegada més ecològics.

Des del Sindicat Alternativa desitjam un bon inici de curs així com també desitjam poder seguir avançant en temes pendents i aconseguir millores en la situació sociolaboral dels docents de les Illes Balears.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *