Vaga 8 de març!

Consultats els afiliats i afiliades mitjançant una enquesta, s’ha acordat convocar vaga dia 8 de març com molts d’altres sindicats ho han fet, tant de les Illes com a l’estat.

Resultat enquesta: un 80% dels votants tria convocar vaga el dia 8 de març.

També cal tenir el compte que la comissió 8-M convocant de la vaga del 2018 es va reunir fa poc i va fer aquestes declaracions:

“Des del moviment feminista consideren ‘més urgent que mai generar llaços entre els diferents agents socials i polítics’ davant l’auge de l’extrema dreta i l’amenaça que aquesta suposa per als drets de les dones, persones LGTB + i migrants, i davant les proliferació de discursos misògins i racistes.”

Des de l’àmbit educatiu creiem que encara no s’ha implementat pràcticament cap de les propostes que s’han de desenvolupar en el marc educatiu de la Llei 3/2007, ni s’han posat en marxa les mesures aprovades al Pacte d’Estat contra la violència a les dones que obliga a impulsar iniciatives concretes en educació, com tampoc el pressupost per a dur-ho a terme.

A les Illes s’han anat fent moltes iniciatives però encara no n’hi ha prou, encara cal:

 • Continguts curriculars que abordin la història de les dones, amb presència d’autores de totes les matèries en els llibres de textos.
 • Contingut avaluable sobre prevenció del sexisme, canvis en els rols socials de gènere, sexualitats, respecte a les diversitats, identitats i expressions de gènere.
 • La coeducació en els patis i espais escolars comuns, en la qual es fomenti el respecte i la igualtat en tots els centres educatius, academics i universitaris.
 • Inclusió de continguts relatius a formació per a la igualtat, en els diferents processos d’accés a la professió docent i de tota la comunitat educativa amb perspectiva de gènere i prevenció de les violències tant a centres públics, concertats i privats.
 • Elaboració i promoció de protocols específics sobre assetjament sexual i per motiu de gènere en tots els sectors educatius.
 • Extensió immediata del permís de paternitat per promoure la conciliació laboral i familiar.
 • Mesures extraordinàries i efectives per a les dones víctimes de violència de gènere.
 • Posada en marxa d’un pla de formació obligatori en matèria d’igualtat, gènere, identitats i diversitats en tots els sectors educatius.
 • Nomenament d’una persona agent d’igualtat amb crèdit horari diari, recursos econòmics i materials per dur a terme totes les mesures adequades per assegurar la igualtat entre homes i dones.

De manera concreta oferim les següents propostes, moltes d’elles proposades pel col.lectiu feminisme a l’escola:

Compliment de la llei 11/2016 d’igualtat de dones i homes. al títol IV, capítol 1, referent a L’educació ens diu:

 • PROJECTE COEDUCATIU A CADA CENTRE ESCOLAR- PLA D’IGUALTAT,

Ha de figurar a la web del departament d’inspecció Educativa com a documents institucionals del centre, al mateix nivell que Pla de Convivència Pla de Normalització Lingüística, etc.

Redactar un “Pla d’Igualtat model”, general i amb currículum proposat per als diferents nivells educatiu, on cada centre ho pugui adaptar a la seva realitat socio-econòmica i cultural.

 • COORDINACIÓ ESPECÍFICA DE COEDUCACIÓ A CADA CENTRE

Garantir-ne el compliment a tots els centres escolars tant públics com concertats, cosa que ara no es dona.

Designació d’hores per la persona coordinadora i aclariment de les seves funcions.

 • REVISIÓ MATERIAL DIDÀCTIC

El pla d’igualtat del centre dictaria la forma de revisar-ho, per nivells, per departament, progressivament…

 • CONSELLS ESCOLARS

Garantir-ne el compliment que hi hagi una persona designada amb formació específica.

 • FORMACIÓ EN COEDUCACIÓ

Exigim una formació de qualitat, avaluable, amb objectius i continguts clars. Específica per nivells educatius i seqüenciada per nivells de formació/sensibilització dels i de les docents. Obligatòria perls coordinador/es de coeducació Progressivament la formació mínima inicial ha d’arribar a totes i cada una de les persones docents.

 • PROTOCOL ESPECÍFIC DE VIOLÈNCIA MASCLISTA INDEPENDENTS DEL PROTOCOL D’ASSETJAMENT ESCOLAR.

Actualment és un annex del protocol de bullying.

 • MASTER CAP I GRAU DE MAGISTERI AMB CONTINGUTS ESPECÍFIC DE COEDUCACIÓ

Les persones que cursen el Màster i grau de Magisteri han de sortir amb el protocol de violència masclista, pla de coeducació, formació bàsica, etc…

 • SERVEI PROPI DE COEDUCACIÓ.

Actualment a coeducació és dins Convivèxit sense dotar-ho de més personal. Cal un personal específic i format.

 • PROMOURE LA PARTICIPACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS A LES MESES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE MUNICIPALS.

Ja constituïdes a diferents poblacions. Fomentant la coordinació interinstitucional i el treball efectiu de prevenció dins l’àmbit de la comunitat educativa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *