Alternativa

Sindicat Docent

tribunals

Oposicions: Instruccions Tribunals

PUBLICAT: – Resolució per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per a designar els vocals dels tribunals… [gview file=”https://www.sindicatalternativa.cat/wp-content/uploads/2017/04/Normes_sorteig_opos.pdf”]   – Resolució per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació dels aspirants… [gview file=”https://www.sindicatalternativa.cat/wp-content/uploads/2017/04/Ordre_actuacio.pdf”]   – Causes d’exclusió de membres dels tribunals [gview […]

Desplaçat dalt de tot