Arxiu d'etiquetes: oposicions

FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES 2019-2020

Atenció funcionaris en pràctiques!

S’han publicat els següents documents:

-Regulació de la fase de pràctiques: http://weib.caib.es/Normativa/boib/docs/set19/10.pdf

-Nomenament dels funcionaris en pràctiques: http://weib.caib.es/Normativa/boib/docs/set19/9.pdf

-Guia per al docent funcionari en pràctiques. Curs 2019-2020: http://www.caib.es/sites/inspeccioeducativa/ca/guia_per_al_docent_funcionari_en_practiques_curs_2019-2020/

 

Resum Mesa Sectorial 5/09/2019

Avui hem assistit a la mesa sectorial sobre la regulació de la fase de pràctiques dels opositors al cos docent i al cos d’inspectors. 

 

L’ordre del dia ha estat el següent:

1.Regulació de la fase de pràctiques dels opositors al cos docent.

2.Regulació de la fase de pràctiques dels opositors al cos d’inspectors.

3.Torn obert de paraula

 

Les resolucions sobre les fases de pràctiques no contemplen canvis significatius. Podeu consultar la documentació als següents enllaços: 

 

REGULACIÓ DE LA FASE DE PRÀCTIQUES DELS COSSOS DOCENTS https://drive.google.com/open?id=0B4HbBe8-w46LaENOTmNrNFZ6ZC1aNzVQOFIxVTB0VUhibkhF 

REGULACIÓ DE LA FASE DE PRÀCTIQUES DEL COS D’INSPECTORS

https://drive.google.com/open?id=0B4HbBe8-w46LbmZyeUFnbFcyOUhRSkE2Q1pwbjJCT1JEQlFj

ANNEX 2 DICTAMEN DE VALORACIÓ https://drive.google.com/open?id=0B4HbBe8-w46LM0VkOXROWlJjT0RLRC1xR1F0SGRONDRablVR 

ANNEX 4 DICTAMENT VALORACIÓ PT i AL https://drive.google.com/open?id=0B4HbBe8-w46LY3Z4SmJNSWQwR1ZPUDlOUEd6cXpCQjl5VGJ3 

ANNEX 5 DICTAMEN VALORACIÓ FP https://drive.google.com/open?id=0B4HbBe8-w46LTGtwdDl1dERjcFJQLUJIbDZzdERUcC13dGdJ

ANNEX 6 CONTINGUT PORTFOLIS https://drive.google.com/open?id=0B4HbBe8-w46La2gwUGgxVGx5S2J3RVF6NG1uVXdteXZIZHBJ 

ANNEX 7 RELACIÓ FINAL COMISSIÓ VALORACIÓ https://drive.google.com/open?id=0B4HbBe8-w46LLVNUS3NKbGJENjNJZDFPUzE2STQ2RW5DTy1R 

ANNEX 8 RELACIÓ FINAL COMISSIÓ COORDINACIÓ 

https://drive.google.com/open?id=0B4HbBe8-w46LV00tN1ZNT2E4TG5nalQyWkYzZ082Z2p0ak9v 

 

 

Al torn obert de paraula de paraula, hem demanat que es reprengui la negociació per fer realitat l’Acord Marc 2. També hem demanat que es faci un avanç de les especialitats que hi haurà a les oposicions del 2020 i també una mesa per tractar el nou sistema de fitxar als centres educatius. 

 

Hem valorat de forma positiva la fórmula de la llista única per a les adjudicacions dels interins a l’estiu però hem recordat que cal cercar un punt intermig per no haver de seleccionar obligatòriament totes les places.

Mesa sectorial d’educació: oposicions, Assistència jurídica per a docents, gratificació treballadors IBISEC

La Mesa sectorial d’educació, reunida avui a l’edifici de la Conselleria d’Educació i Universitat, ha tractat els següents punts a l’ordre del dia.

-Assistència jurídica per a docents.

La conselleria d’Educació i Universitat juntament amb l’advocacia del Govern de les Illes Balears, posarà en marxa un protocol d’assistència jurídica per a docents per tal de donar-nos cobertura jurídica i legal en cas de ser necessari per possibles casos que tinguin lloc durant l’exercici de la seva professió.

Podeu consultar l’esborrany.

És molt important que sempre es denunciï qualsevol intent d’agressió, d’injúria, d’amenaça… davant la policia per poder començar el tràmit corresponent.

Amb aquest protocol es dona cobertura legal i jurídica també en casos d’assetjament virtual: xarxes socials, whatsapp…

En altres àmbits (sanitat, per exemple)

Hem demanat que es faci un fulletó informatiu per tal de donar a conèixer entre els docents els casos en què estarien coberts i quines són les passes que s’han de seguir exactament.

-Gratificació docents que presten servei al IBISEC.

Amb aquest acord, que ha de ser ratificat pel consell de govern, els docents que han prestat serveis al IBISEC podran cobrar les gratificaciones pertinents.

Recordem que per poder dur a terme les infraestructures tan necessàries en el nostres sistema educatiu han hagut de recórrer a equips d’arquitectes tècnics per dur a terme els projectes d’aquesta legislatura.

Hem fet notar que s’acceptava la proposta com a mesura urgent, però que convenia tenir un equip tècnic constant per acabar de complir tots els projectes, dins del termini, que ja estan en marxa.

-Proposta de places d’oposicions

Aquesta nova convocatòria inclourà 1.080 places de mestres, de professors de Secundària, de professors de Formació Professional, de professors d’Escoles Oficials d’Idiomes i d’Inspecció Educativa. Els sindicats podran fer aportacions fins dilluns de la setmana que ve a la proposta d’especialitats que ha presentat Educació.

A Mallorca s’oferiran el 71% de les places, el 8% a Menorca i el 21% a Eivissa i Formentera.

Les places ofertades es reparteixen de la següent manera:

470 places al cos de primària, 600 a Secundària i FP i 10 al cos d’inspectors.

Les especialitats que apareixen a l’oferta pública són segures, encara que potser se n’afegixi alguna més.

El número de places exacte de cada especialitat se sabrà al desembre, després de tenir tancada la plantilla tancada, durant el mes de novembre.

Segons les previsions de la Direcció General de Personal Docent, després d’aquestes oposicions (2018, 2019 i 2020) encara s’hauran de cobrir, aproximadament, el 25% de places, que quedaran per a docents interins.

 

Altres:

El pagament al professorat que va realitzar el programa PAE  cobraran les retribucions pertinents durant el mes de novembre.

Hem demanat que es revisi la situació i la singularitat de les places amb centre compartit per igualar les condicions dels docents que les ocupen.