Alternativa

Sindicat Docent

RISCOS LABORALS

MESA 29/10/2019: Riscos laborals, plantilles i marcatge

Resum Mesa Sectorial extraordinària dia 29/10/2019 Ahir assistirem a la mesa  sectorial d’educació on es tractaren els següents punts a l’ordre del dia: Aprovació de l’Acord  de Constitució de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals de personal docent.  Vàrem aprovar  L’Acord de Constitució de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals de […]

Comitè de Seguretat i Salut de Personal Docent

Ahir 29 de maig de 2019  es va fer la presentació dels delegats, per videoconferència, de tots els sindicats a cada illa que estaran al Comitè de Seguretat i Salut. També s’ha aprovat el reglament que regularà la Comissió Paritària d’aquest Comitè i s’ha demanat als sindicats que han obtingut representació a la JpDnU que […]

Què fer si…

El Reial Decret 486/1997 especifica  les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treballs : Per lloc de treball s’ha d’entendre qualsevol àrea del centre de treball, edificada o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual puguin accedir per motiu del seu treball, inclosos els serveis higiènics, […]

Desplaçat dalt de tot