Alternativa

Sindicat Docent

PALIC

Mesa sectorial d’Educació: PALIC, Model lingüístic, xarxa de CEPs i Pefilacions de places

El dia 1 de febrer, en una doble convocatòria de la Mesa Sectorial d’Educació, es debatran els següents temes (podeu consultar la documentació): PALIC  Model lingüístic  Modificació xarxes CEPS Caracterització i perfilació de places  Acreditació per accedir a places perfilades Com sempre, esperem les vostres aportacions.  

Per fer aportacions: PALIC, Model LIngüístic

VOS AJUMTEM ESBORRANYS PER SI ENS VOLEU FER ARRIBAR APORTACIONS info@sindicatalternativa.cat PALIC [gview file=”https://www.sindicatalternativa.cat/wp-content/uploads/2018/01/Esborrany-Resolució-PALIC..pdf”] MODEL LINGÜÍSTIC [gview file=”https://www.sindicatalternativa.cat/wp-content/uploads/2018/01/Model-lingüístic-Document-a-debatre.pdf”]  

Desplaçat dalt de tot