Mesa sectorial d’educació: comissions de serveis: places de docents en serveis educatius especialitzats

Avui (26/04/18) a la mesa extraordinària hem treballat sobre l’esborrany de resolució de les comissions de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats.

El director general d’innovació i comunitat educativa ens ha explicat que la intenció d’aquestes comissions és donar un servei de qualitat i que es treballa perquè els docents que accedeixin a aquestes comissions tenguin experiència, capacitació i formació i estabilitat. També ha dit que s’ha parlat amb tots els docents que a dia avui fan feina en aquestes places per informar-los d’aquestes comissions, encara que la posada en pràctica pot suposar que alguns docents interins no podran optar a aquestes places en primera instància, però que és l’única manera de fer el procés més transparent i equànime.

La conselleria ha informat d’una sèrie d’errors que s’arreglaran en el text definitiu com:

En el punt 8.2 es podrà prorrogar a 3 cursos més.

A Menorca i a Eivissa i Formentera la plaça de l’Equip d’Atenció a les dificultats sensorials visuals és una plaça de cos de mestre amb l’espacialitat de AL o PT.

Les places de Mallorca de l’equip d’alteració del comportament són 3 i 3, no 2 i 4.

Des dels sindicats, ens hem manifestat que la manera de fer estabilitat en aquestes places és que siguin de plantilla orgànica i no habilitada, en aquest sentit se li ha demanat que si podem entendre que en tres anys això es durà a terme. No ens ha volgut confirmar o desmentir, però que sí que és la primera passa i a veure com evoluciona.

També s’ha pactat que, en cas de malaltia, no només sigui la conselleria que determini si s’ha de cobrir o no, sinó, que sigui a petició de l’equip de suport que faci les valoracions sobre les necessitats.

En cas que no es cobreixin les places s’obrirà una borsa dels docents que han quedat sense plaça. En aquest sentit, Alternativa ha demanat que es millori el redactat, ja que no queda clar, que en cas de sortir vacants a la llista d’interins no es pot perfila les places, només informació d’elles.

Unificarà el criteri a totes les comissions de serveis que es podrà renunciar el 30 de juny.

Alternativa ha demanat que s’utilitzi el genèric, ja que en el text surten places de: una mestra, un professor.

Ens han informat que esperen que la setmana que ve surti la resolució al BOIB, després hi haurà 15 dies per presentar-se.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3304494&coduo=38&lang=ca

Termini de sol-licituds de  19 al 26 de març, ambdós inclosos

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *