RESUM MESA TÈCNICA CURRÍCULUMS EI i EP 3/05/2022

Dimarts dia 3 de maig, vam assistir a la Mesa tècnica de la DG de Planificació. El director general de Planificació, Antoni Morante, ens va presentar el segon esborrany dels currículums d’Educació Infantil i d’Educació Primària. Aquests esborranys encara poden tenir modificacions perquè han de seguir el procés de consultes i no serà fins a l’estiu que seran publicats.

Reconeix que el canvi és profund, però necessari per no haver de mantenir els currículums actuals un curs més. Hi ha un calendari d’aplicació de la llei estatal que cal respectar. Admet que tot es troba immers dins una activitat accelerada i que per això han proposat als equips directius  dels centres una flexibilització en l’aplicació dels currículums i un acompanyament des d’Inspecció Educativa.

Altres mesures que s’han pres per facilitar la tasca dels centres són: una formació específica començada al mes de març a la que han participat una o dues persones del cada centre. Aquestes persones han de traslladar la formació al seu centre d’aquesta manera ampliar-ne la difusió de forma més ampla. Es complementarà amb formacions online que també s’oferirà en FeC al primer trimestre del curs 22-23. Finalment, la publicació de models de Situacions d’aprenentatge els quals ajudaran a entendre millor els canvis de metodologia i avaluació. Aquests models s’aniran ampliant al llarg del pròxim curs.

Alternativa va tornar a insistir en el fet que hagués estat més valent i empàtic per part de la Conselleria d’ajornar l’aplicació de la llei a causa de la situació d’esgotament postpandèmica dels docents. Hem tornat a reivindicar la necessitat de baixar les ràtios que ja contemplava el primer Acord Marc de 2016. Una altra de les nostres reivindicacions és la reducció d’hores lectives, així com l’augment del sou i la reversió de les retallades salarials.

Totes les Al·legacions i les respostes d’aquestes es poden consultar al Portal de Transparència de la pàgina web de la Conselleria. Us en deixem els enllaços:

https://www.caib.es/sites/M170613081930629/ca/n/_avantprojecte_de_decret_pel_qual_saestableix_el_curraculum_de_laeducacia_primaria_a_les_illes_balears/

https://www.caib.es/sites/M170613081930629/ca/n/avantprojecte_de_decret_pel_qual_saestableix_el_curraculum_de_laeducacia_infantil_a_les_illes_balears/

Al finalitzar la reunió, la directora general de Personal, Rafaela Sánchez, ens va facilitar l’esborrany de l’acord de govern per a l’estabilització del personal funcionari. Aquest esborrany ha de ser presentat i ratificat, si escau, per la Conselleria d’Hisenda.

Desglosat de les places per cossos, nivell i per illes i per procediment (concurs o concurs-oposició)

CONCURS

CODI COS NIVELL Places totals

Places per illa

590 Professors d’ensenyament secundari A1 1699

Mallorca, 1222

Menorca, 147

Eivissa, 299

Formentera, 31

591 Professors especialistes en sectors singulars de formació professional A2 73

Mallorca, 48

Menorca, 7

Eivissa, 14

Formentera, 4

592 Professors d’escoles oficials d’idiomes A1 29

Mallorca, 22

Menorca, 3

Eivissa, 3

Formentera, 1

594 Professors de música i arts escèniques A1 33

Mallorca, 18

Menorca, 11

Eivissa, 4

595 Professors d’arts plàstiques i disseny A1 19

Mallorca, 11

Menorca, 1

Eivissa, 7

596 Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny A2 3

Mallorca, 1

Menorca, 1

Eivissa, 1

597 Mestres A2 698

Mallorca, 476

Menorca, 44

Eivissa, 168

Formentera, 10

CONCURS OPOSICIÓ

Codi Cos Nivell Places totals

Places per illa

590 Professors d’ensenyament secundari A1 48

Mallorca, 17

Menorca, 9

Eivissa, 20

Formentera, 2

591 Professors especialistes en sectors singulars de formació professional A2 10

Mallorca, 3

Menorca, 2

Eivissa, 4

Formentera, 1

592 Professors d’escoles oficials d’idiomes A1 1

Mallorca, 1

594 Professors de música i arts escèniques A1 19

Mallorca, 10

Menorca, 3

Eivissa, 6

595 Professors d’arts plàstiques i disseny A1 9

Mallorca, 5

Eivissa, 4

596 Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny A2 1

Eivissa, 1

597 Mestres A2 4

Mallorca, 4

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *