Resum mesa sectorial d’educació del 13/02/2018. (PQI)

A la mesa sectorial extraordinària s’ha tractat un únic punt , l’esborrany Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regulen els programes de qualificació inicial (PQI) a les Illes Balears.
Per part d’Alternativa, hem donat suport a la mesura proposada perquè unifica i clarifica la normativa anterior. D’aquesta forma s’estableix un únic procediment per les entitats destinatàries de les entitats sense ànim de lucre com d’ajuntaments.
Per molts d’estudiants aquest programa representa una darrera oportunitat per continuar estudiant. S’ha fet un gran esforç de coordinació per tal de facilitar la continuïtat dins els estudis reglats de la FP bàsica o acreditar certificats de professionalitat que millori les capacitats d’inserció laboral futura.

A la proposta de la Conselleria pel  PQI s’estableix una ràtio màxima de 15 alumnes per aula. Des d’Alternativa hem tornat a demanar la reducció de la ràtio màxima a la FP bàsica dels centres d’educació secundària que estan establertes en 20 alumnes per aula. Consideram que la reducció d’aquesta ràtio , entre d’altres mesures, contribuiria a millorar els resultats acadèmics dins d’aquesta etapa educativa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *