Resum mesa sectorial d’educació 02/12/2020

A la mesa sectorial s’han tractat els següents punts a l’ordre del dia:

 

1.Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es prorroga el

nomenament dels funcionaris interins als quals s’hagin adjudicat places per a

substitucions inajornables i de curta durada de tutors responsables de grup dels

ensenyaments d’infantil i de primària i de professors que imparteixin ensenyaments

a l’educació secundària obligatòria que hagin d’estar en quarantena per causes

directament relacionades amb la COVID-19.

La conselleria ha proposat la prorroga voluntària dels nomenaments fets per fer front a les substitucions per motiu de la COVID. Serà una prorroga per el pròxim trimestre i previsiblement es tornaran a prorrogar fins a final de curs.

Alternativa , considera positiva aquesta mesura, perquè d’aquesta forma els companys podran cobrar les vacances de nadal i reconeix la feina voluntariosa d’aquests companys. Hem demanat que en cas que aquestes contractacions s’allarguin fins a final de curs, passin a tenir la consideració de vacants sobrevingudes. Així aquests contractes tendran els mateixos drets laborals que qualsevol altre vacant.

També hem demanat un tractament anàleg als que tenen el sanitaris a Eivissa, on la conselleria de sanitat els dona hotel i manutenció. Hem recordat que el que volem és un complement de residència suficient, com si tenen a Canaries i una carrera professional com la resta de funcionaris, que permeti establir-se a treballar a les illes com correspon.

2 . Oferta publica d’ocupació.

La Conselleria ha duit a la mesa la Proposta d’acord pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2020 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La proposta total es de 1162 places, 262 de la taxa de reposició i 900 de l’ampliació de la taxa d’estabilitat. Aquestes places es poden oferir a futures oposicions , en un termini de 3 anys.

La conselleria ha confirmat que a l’estiu del 2021, només es duran a terme les oposicions que ja estan convocades i que s’ajornaren per causa de la pandèmia i que en cap cas faran una nova convocatòria.

Per part d’Alternativa hem demanat que es negociï el calendari anual d’oposicions a mig termini i que d’una vegada el Govern d’Espanya, modifiqui el model d’oposicions com va demanar quan era a l’oposició.

  1. Torn obert de paraules :

Hem demanat aclariment sobre la situació del cobrament de tutoria, que la Conselleria es va comprometre pagar totalment a tots els que fessin de tutors aquest curs. Hem recordar que les mitges jornades fan la feina de tutoria íntegre i a més l’organització extraordinària dels centres està duent a terme desdoblaments interns als centres, etc.. amb l’assignació de tutories als docents que la conselleria no paga.

 

Hem tornat a insistir en les reivindicacions sobre la congelació de la nómina del 2,9%  únicament als docents metges i administratius, quan totes les comunitats autònomes ho estan pagant .A més  també som discriminats respecte altres funcionaris de les illes Balears com puguin ser els companys dels ajuntaments , consells insulars etc.. També hem recriminat que el govern ens digui que som insolidaris i que el problema del finançament autonòmic s’ha d’arreglar reivindicant un finançament suficient al govern de Madrid i no fent-lo recaure en el docents.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *