RESUM MESA SECTORIAL 13 DE SETEMBRE DE 2022

Avui a la mesa sectorial d’educació, s’ha tractat l’esborrany de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 de setembre de 2022 per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents.

La cap de servei de provisió educativa, ha exposat els petits canvis en la redacció de la resolució que regula la fase de pràctiques dels docents que han aprovat l’oposició en juliol. En essència aquesta resolució és igual a la del curs passat, sols ha pogut canviar algun redactat.

Peticions fetes per Alternativa

En una situació d’implantació precipitada de la LOMLOE, hem demanat que l’avaluació dels funcionaris en pràctiques, tingui prou flexibilitat i sigui contextualitzada, tenint en compte que estem en un curs on s’ha produït un canvi curricular i organitzatiu que està generant incertesa entre tots els docents, i especialment entre els funcionaris en pràctiques. 

Hem tornat a exigir canvis en els terminis per dur a terme la fase de pràctiques. Volem que s’allarguin a més de dos cursos, donant així la possibilitat real de tenir dues d’avaluació. 

Torn obert de paraules:

Alternativa ha exigit una equiparació salarial amb la resta de funcionaris de mateix nivell de les Illes Balears i una millora sociolaboral, per una part, per reconèixer la tasca docent, i per altra, per poder fer front a l’increment del cost de la vida a les Balears.

Alternativa ha sol·licitat un calendari de previsió d’oposicions i de processos selectius. A més, hem sol·licitat que Conselleria anuncii com més aviat millor  les especialitats que s’oferiran a les oposicions i al concurs de mèrits del 2023.

La directora general ha respost que no poden donar dates exactes, de moment, perquè Conselleria està pendent del Decret estatal de FP.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *