Resum del plenari del CEIB 9 abril 2019

Resum del plenari del CEIB 9 abril 2019

  • Aprovació de l’acta sessió anterior
  • Informacions del president :
  • Entrega Memòria Consell Escolar impresa i Informe Sistema Educatiu ISE 2015-2016
  • Ha sortit al BOIB 4 d’Abril la Llei del Consell Escolar de les Illes Balears. Es farà en 3 mesos la renovació del Consell Escolar.
  • Presentació memòria del Convivexit  del curs 2017-18per part de Marta Escoda.

http://convivexit.caib.es/

S’ha exposat la feina feta i s’ha tractat especialment el tema de l’excés d’expulsions que es donen principalment a ESO. També s’ha fet referència a l’arquitectura de convivència, com per exemple, passadissos més amples, ràtios baixes,.. que milloren la convivència.

  •  Aprovació de l’Informe 2/2019 sobre el projecte d’Ordre de xx de xx de 2018 per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.
  • Aprovació de l’Informe 3/2019 sobre el projecte de Decret XX/2018, de XX de XXX, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes.
  • Aprovació de la resolució:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *