Plenari de la Junta de Personal Docent d’Eivissa-Formentera

Des d’Alternativa portaven més d’un any demanant mobilitzacions conjuntes de tots el sindicats que formen la JPDnU, per fi, la Junta de Personal Docent no Universitari d ́Eivissa i Formentera, reunida en Plenari el 14 de febrer, ha acordat crear una plataforma reivindicativa per tal d ́exigir al conseller Martí March una negociació per millorar l’educació a les Pitiüses i les condicions sociolaborals del professorat. 

Ara, s’ha acordat iniciar de nou mobilitzacions, que començaran amb concentracions atotes les illes el proper 22 de febrer, a les 18h.

En el cas d ́Eivissa i Formentera, les concentracions estan convocades al Passeig de S’Alamera (Vara de Rey) de Vila i a la Plaça de la Constitució de Sant Francesc.

A petició d’Alternativa s’ha acordat no portar emblemes de cap sindicat sino cartels relatius a les reivindicacions.

Els punts bàsics de la Plataforma Reivindicativa són els següents:

 • Augment del pressupost d’educació
 • Flexibilització i formació per al desplegament de la LOMLOE
 • Negociació de les instruccions d ́avaluació de la LOMLOE
 • Disminució de ràtios
 • Augment del nombre de docents, especialment d’atenció a la diversitat
 • Reducció de l ́horari lectiu en tots els cossos docents
 • Augment del complement d ́insularitat, adaptat a la realitat de les Pitiüses, atesa la carestia de la vida i de l ́habitatge a Eivissa i Formentera.
 • Solucions efectives al problema de l ́habitatge per als docents a Eivissa i Formentera
 • Reducció i racionalització de les tasques burocràtiques
 • Millora i augment de l ́oferta de formació permanent del professorat, especialment per al pla digital i les seves acreditacions
 • Execució de totes les infraestructures pendents a Eivissa i Formentera i millora i actualització de les ja existents
 • Millora de les condicions econòmiques del personal docent. Abonament de totes les pujades salarials que encara resten pendents
 • Rebuig del ROC (Reglament Orgànic de centres)
 • Implantació de la carrera professional docent
 • Tribunals d ́oposició a totes les illes on hi hagi aspirants
 • Mesures efectives per la conciliació real de la vida laboral i familiar
 • Estabilització de tot el personal que es troba en frau de llei
 • Recuperació del cobrament de l ́estiu per a professorat interí i equiparació de tots els drets amb el personal funcionari
 • Solució per al PTFP. Readmissió dels acomiadats i solució del cos a extingir
 • Reducció de les taxes a les oposicions
 • Recuperació de les llicències per estudis retribuïdes
 • Rebuig del desplegament normatiu dels perfils educatius
 • Negociació de dies d’assumptes propis retribuïts
 • Possibilitat de demanar un any sabàtic retribuït cada cinc anys treballant els quatre  anys anteriors amb la reducció salarial corresponent

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *