Novetat: Homologació formació docent

Download

ACLARIMENTS:

  1. La normativa va entrar en vigor el dia 7 de maig de 2017.
  2. Els cursos d’autoformació  homologats no presenten cap novetat.
  3. Els cursos d’autoformació no homologats prèviament seran validats (o no) basant-se en unes instruccions que es presentaran més endavant.  En qualsevol cas:
    1. Caldrà presentar la documentació necessària.
    2. Caldrà presentar una memòria explicativa de l’itinerari autoformatiu i un informe sobre la transferibilitat de la formació feta a en la pràctica educativa.
    3. El nombre d’hores de formació reconeguda, per cada itinerari autoformatiu, no serà superior a 100 hores.

Poden ser reconegudes com a activitats de formació permanent del professorat:

-L’obtenció de titulacions universitàries oficials, titulacions superiors de règim especial o d’altres, sempre que siguin diferents a les que s’hagin al·legat com a requisit per a l’accés a la funció docent als centres sostinguts amb fons públics.

-L’acreditació de programes de formació d’especialista, expert o màster universitari obtinguts amb posterioritat a l’accés a la funció docent als centres sostinguts amb fons públics.

-La participació en altres programes de formació convocats i realitzats per universitats o entitats de reconegut prestigi que vagin en concordança amb una o vàries de les línies de formació establertes al pla quadriennal de formació del professorat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *