Mesa sectorial “Pla de formació quadriennal”

Avui hem assistit a la Mesa Sectorial d’Educació de l’11/03/2020: Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2020-2024.

Han assistit a la Mesa la Directora General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, i la Cap del Servei de Normalització Lingüística i Formació, Carme Jaume, per presentar l’esborrany del Pla quadriennal de formació del professorat 2020-2024.

El nou Pla es basa en la memòria elaborada a partir, d’entre altres, de les diferents avaluacions de les activitats de formació que han tingut lloc entre 2016 i 2020. En el 2016, Conselleria va apostar per un canvi en les modalitats d’activitats de formació dels docents, donant quasi tota la importància en les formacions en els centres educatius.
En aquest enllaç trobareu una síntesi.
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4107058&coduo=944173&lang=ca

La intenció de la Direcció General de PI, Innovació és donar continuïtat al Pla quadriennal 2016-2020 afegint millores com són: la participació de les famílies; el lideratge distribuït en els centres constituint un equip impulsor (no forçosament equip directiu); atendre a les necessitats de formació específiques com són les del col·lectiu 0-3 o del professorat de FP.
Es farà un pla específic de coeducació que serà transversal de tot el govern. També es farà un pla específic de Salut.
Es crearà un centre destinat a Formació de Formació Professional que dependrà en part de la DG de FP.

Alternativa ha demanat que es mantingui i es millori la Formació a Distància perquè permet conciliar millor la vida laboral i familiar, que es proposi formacions durant el mes de juliol, que es recuperi l’any sabàtic per estudiar o fer estades llargues en altres comunitats o països. Hem demanat que s’inclogui formació en salut, formació en competència lingüística per docents per actualitzar coneixements.
Queda pendent de modificar punts però no es pot fer en el document presentat i es faran dintre de lo possible en l’Ordre que regula la Formació del professorat i en el Decret.

En torn obert de paraula, la Directora General de Personal Docent ha informat sobre:
Resolució d’Especialistes: falten docents d’alemany, català i matemàtiques.
Mesures coronavirus: depenen de Conselleria de Salut amb qui estan en contacte cada hora per tenir informació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *