Mesa Sectorial Extraordinària: homologació i regulació de cursos de la formació permanent del docent

En la sessió extraòrdinaria de la Mesa Sectorial d’Educació, es va tractar el document següent:

“Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears”.

Download

S’han fet cas d’algunes de les reivindicacions que teníem sobre la formació dels docents: de qualitat i organitzada per la conselleria d’eduacació.

Es va demanar que s’ampliés el termini (3 mesos) per poder presentar els cursos fets en altres entitats o comunitats autònomes a un mínim de 6. S’estudiarà la manera de fer-ho i, en cas que la normativa de caire superior no ho permeti, es facilitarà al màxim la tramitació telemàtica.

Aquesta normativa encara ha de passar pel Consell Escolar de les Illes Balears i el consell consultiu. La previsió és que entrarà en vigor en dos cursos.

Altres informacions:

-El cursos del FOLC, antic Seminari de català, tornarà a ser una competència de la UIB.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *