MESA SECTORIAL EXTRAORDINÀRIA Convocatòria de Comissió de Servei per a l’IEDIB

Avui hem assistit a la Mesa Sectorial Extraordinària, on s’ha aprovat la convocatòria de Proposta de Resolució conjunta del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Personal Docent de dia 26 d’abril de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de professor de l’Institutd’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB). Adjuntam l’esborrany.

ESBORRANY

La convocatòria final definitiva es publicarà aviat.

Alternativa ha demanat que la DG de Planificació especifiqui més qui és “un expert en ensenyaments a distància designat pel director general de Planificació, Ordenació i Centres.” que formarà part de la Comissió de selecció.

En l’apartat de mèrits, a l’Annex 5, Alternativa ha comentat que sembla “incrementar un 25 % si els càrrecs s’han exercit en un centre amb ensenyaments a distància.” Encara que “En cap cas aquest increment permet superar la puntuació màxima”. Consideram que aquest fet no afavoreix l’entrada de nous docents a l’IEDIB.

La DG de Planificació s’ha compromès a revisar alguns aspectes de puntuació de mèrits de cara a properes convocatòries, així com revisar si les places estan afectades per la Llei d’estabilització d’oferta pública.

Finalment, ens han informat que la formació específica per a l’IEDIB organitzada, requisit per participar de la convocatòria es realitzarà entre l’11 de maig i el 12 de juny. Hi haurà dos grups de 25 places. Si la demanda fos superior, s’ampliarà aquest nombre de places.

El curs consta d’una part teòrica que s’impartirà per videoconferència, i una part pràctica. Les persones que ja hagin fet el curs podran tornar-lo a fer sencer o sols la part pràctica.

La inscripció al curs serà molt probablement a partir del 29 d’abril. Informarem tot d’una sigui publicada la convocatòria.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *