Mesa sectorial: ESTABILITZACIÓ INTERINS

Hem assistit a la Mesa sectorial d’Educació on l’únic punt de l’ordre del dia  Proposta d’acord pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 corresponent a la taxa d’estabilitat al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Avui mateix s’ha publicat al BOE el Decret que regula aquest tema que indica que sols es poden treure les places d’estabilitat i no de reposició.

Amb aquestes noves directrius, la DG de Personal docent no universitari  ha actualitzat el nombre de places que va presentar en Mesa tècnica, i proposa un nombre global de 2646 places per al Concurs de mèrits. Romanen a l’espera de diversos informes i decrets com són, el % de places reservades per persones amb discapacitat, com distribuir les places d’àmbits que hauran d’anar per especialitats, etc.

Aquestes 2646 places estan distribuïdes per cossos de la manera següent: 

COSSOS TOTAL MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA
MESTRES 702 480 44 168 10
RESTA COSSOS 1944 1358 184 363 39

La directora general i els tècnics del departament han explicat que queden molts dubtes que s’aniran aclarint a poc a poc que vagin arribant respostes, però que, a tot tardar, a principi de setembre es podrà tenir una visió clara de com serà el procés d’estabilització.

Han explicat que la urgència en aprovar aquesta oferta pública és causada pels terminis de què disposa Conselleria per presentar l’oferta pública a Funció pública i a Hisenda qui són els òrgans que validen aquesta OP.

Han explicat les raons per les quals no publiquen el nombre de places desglossat per especialitat. Hi ha unes 100 places d’àmbits que es contemplen com a especialitat única, però la llei no contempla aquesta especialitat per concursos o oposicions. Per tant, esperen el resultat de l’oposició 2022 i poder assignar les possibles places desertes a les especialitats que component les places d’àmbit.

Alternativa ha remarcat que aquest procés és un canvi en el paradigma, passem de parlar de persones a parlar de places.

La decisió europea va donar moltes esperances als interins contractats en frau de llei si s’hagués aplicat per analogia l’esperit de  l’Estatut del Treballador. Malauradament, el decret “ICETAZO” s’ha fet en detriment del personal interí docent.

Alternativa lamenta que la DG de personal docent es vegi obligada a anar improvisant pel poc marge que li deixa el Ministerio i el poc grau de competència autonòmica  que li dóna l’estatut d’autonomia.

Alternativa ha demanat que la DGPD apliqui la màxima transparència i que expliqui directament als docents afectats tot el procés, que costa molt d’entendre, per les vies de què disposa Conselleria (web, GESTIB, etc.).

Finalment, la majoria de la representació sindical ha aprovat l’Oferta pública per 2022 corresponent a la taxa d’estabilitat. 

Alternativa s’ha abstingut perquè valora positivament la feina feta pel Departament de Personal però no així la incertesa generada entre el col·lectiu docent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *