Mesa Sectorial 4/12/15. LOMCE

La Mesa sectorial d’avui tenia com a punt únic les esmenes al desenvolupament curricular LOMCE a les Illes Balears. (Consulteu les esmenes)

-Sobre el procés d’exposició pública i de presentació d’al·legacions: Hem demanat el número total d’esmenes que s’han presentat, per qui han estat valorades i si es donaria resposta per escrit a totes les esmenes valorades.

En la mateixa reunió, tots els sindicats hem rebut resposta a les al·legacions que vam presentar. Ens han informat que els tècnics estan treballant per donar resposta a la resta d’al·legacions que s’han presentat ja sigui per col·lectius o individualment.

-Aspectes generals: 

La reducció horària de l’alumnat no comportarà una reducció de personal docent. A això s’ha compromès el Sr. Morante, Director General d’Ordenació i centres, ha dit, a més, que en alguns casos la plantilla s’hauria d’augmentar, ja que s’haurà de compensar la reducció d’hores lectives del professorat. Esperem que així sigui.

No ens han sabut donar resposta a la nostra pregunta sobre un possible calendari d’una normativa que reguli l’ensenyament de matèries no lingüístiques en anglès. Fins al moment, els centres podran mantenir el sistema que fins ara havien tingut en relació a això.

Tot i que no rebi aquest nom, es donarà una dotació horària per seguir amb el programa PALIC.

Els criteris bàsics que han seguit és l’autonomia de centres i la racionalització d’horaris.

Primària

Les hores marcades en l’horari són les mínimes que s’han de fer. Per tant, cada centre podrà augmentar el número d’hores d’aquelles matèries que cregui convenient.

Els centres s’hauran d’organitzar en 2 cicles (3 cursos cadascun) amb un coordinador de cicle. Aquesta figura, que no contempla la LOMCE, serà reconeguda tant a nivell de reducció horària com amb puntuació per a concursos de trasllats, etc.

Les proves de final d’etapa es continuaran fent. Perdran, però, el caràcter acadèmic i només serviran per fer un diagnòstic de la situació. Les proves les prepararà l’IAQSE amb la col·laboració dels centres de primària.

Secundària

No s’han acceptat les esmenes que s’han presentat sobre les hores de lliure elecció que creen tan mal ambient en els centres. Per descomptat, totes les al·legacions presentades pels diferents col·lectius han estat denegades.

Cal destacar que es podran fer desdoblaments en diferents grups (a part de Llengua estrangera: anglès) perquè s’acompanyaran amb professorat. Esperem que sigui així.

Batxillerat

Només s’han acceptat a Batxillerat les esmenes de la plataforma CREA que permetrà a alumnes de la modalitat de batxillerat artístic cursar matèries específiques relacionades amb la seva especialitat, per fer això hauran de deixar de fer Història de la filosofia, que serà obligatòria en la resta de modalitats.

Han anunciat que es donarà 1/2 hora de quota en matèries lingüístiques per a la coordinació entre professors de català i castellà -anirà acompanyat d’una guia d’aplicació didàctica d’aquestes matèries- i que es crearà el batxillerat artístic en 3 centres.

També s’ha acceptat, parcialment, la proposta dels professors de ciències i l’assignatura de ‘cultura científica’ serà d’oferta obligada en els centres.

Totes aquestes esmenes a la normativa aniran al Consell Escolar de Illes Balears on seran aprovades (o no) durant el mes d’abril, el director general s’ha compromès a acceptar totes les modificacions que surtin d’allà. Hem aprofitat i hem recordat que encara no podem formar-ne part per la reducció de membre que va fer el Govern Bauzá. Si no hi som totes les organitzacions electes, no serà un consell escolar representatiu.

Finalment, ens han manifestat que crearan una normativa per estudiar i pal·liar les elevades ràtios que pateixen alguns centres, especialment de primària, a la qual han anomenat ‘pla de xoc‘. Aquesta opció ja va sortir a l’estiu durant les negociacions amb el Comitè de Vaga de l’Assemblea de docents. Alternativa Docent ha aprofitat per demanar la reobertura de les negociacions amb el comitè de vaga de l’Assemblea de docents.

En definitiva, tot i que cap dels assistents a la MESA SECTORIAL VOLEM la LOMCE, sembla que el Govern no està per la labor de deixar-la d’aplicar.

lomce

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *