Més concertada, més segregació

La Conselleria augmentarà la inversió en l’escola privada i mentrestant no soluciona el problema d’escolarització equilibrada a la pública.

La doble via d’escolarització i la gestió que se’n fa des de les administracions públiques genera cada vegada més segregació i més desigualtats socials des de l’única eina que protegeix la igualtat d’oportunitats: l’escola pública. 

A les Illes Balears, ens els darrers anys s’ha evitat afrontar l’escolarització equilibrada de manera valenta i amb l’objectiu de racionalitzar la matriculació a fi d’evitar la segregació per motius econòmics o socials.

Lluny d’això, en algunes zones, majoritàriament urbanes, com Palma o Eivissa, l’escola pública absorbeix un gran percentatge d’alumnat NESE, contradint, fins i tot, la pròpia normativa de la Conselleria d’Educació, que estableix que poden superar un 30%. 

A més, hi ha algunes zones que també superen el 10% d’alumnes NESE per centre, superant la resta de centres de la seva zona sense oferir recursos extra per poder tractar l’alumnat, tal com han denunciat els companys del CEIP Verge de Lluc (Palma). 

Els docents de l’escola pública, any a any veuen incrementada la càrrega de feina que comporta treballar a aules plenes i cada dia més heterogènies i diverses . 

Segons ha anunciat la Conselleria d’Educació, el Govern incrementarà la inversió pública en l’escola privada subvencionada (concertada) sense, ni tan sols augmentar les exigències en elements tan sensibles com l’escolarització equilibrada i inclús premiant amb recursos addicionals als centres que demostrin que no cobren quotes il·legals, en lloc de perseguir aquesta pràctica tan estesa.

Des del Sindicat Alternativa sempre hem defensat l’escola pública de qualitat i inclusiva, però per aconseguir-ho s’ha d’anar cap al decreixement/reducció d’escoles concertades i millorar la inversió i les infraestructures de l’escola pública.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *