Majors de 55 anys, reducció de jornada: Recordeu

Professors majors de 55 anys

El professors majors de 55 anys poden acollir-se a una de les següents mesures:

1. Reducció de mitja jornada amb, la corresponent disminució de les retribucions. Una vegada aplicada la reducció de jornada, es pot substituir un període lectiu setmanal per qualsevol de les funcions a les quals fa referència l’apartat següent.

2. Substitució per altres activitats sense disminució retributiva d’acord amb els

criteris per a la confecció de les quotes.

El requisit perquè un professor pugui acollir-se a qualsevol d’aquestes mesures serà haver complert els 55 anys d’edat fins al 31 de desembre del curs escolar en què es vol gaudir d’aquestes mesures.
La sol·licitud, segons model de l’annex , s’ha de presentar a la secretaria del centre de destinació per al qual se sol∙licita, amb caràcter general, abans del 24 de març. El director del centre, fins al 7 d’abril ha d’introduir al programa de gestió GestIB la relació de persones que han fet la sol·licitud i arxivar aquestes sol·licituds a la secretaria del centre, en l’expedient del professor.

Download

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *