Llista d’aprovats en les Oposicions d’Estabilització i les Oposicions “Normals” i Adquisicions de noves especialitats

Dissabte 5 d’agost s’han publicat les resolucions amb les llistes de les persones aprovades en les oposicions tant d’Estabilitzacions com les “Normals”, així com les adquisicions de noves especialitats. Cal que les persones aprovades presentin documentació.

El termini per presentar la documentació requerida és del 7 d’agost al 21 d’agost, ambdós inclosos.

OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ

En aquest enllaç teniu la Resolució d’oposició d’estabilització. https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11784/676367/resolucio-del-director-general-de-personal-docent-

Al punt 8 trobareu els documents que haureu de lliurar a través del Registre.

OPOSICIÓ D’ACCÉS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS

En aquest enllaç teniu la Resolució.

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11784/676369/resolucio-del-director-general-de-personal-docent-

Al punt 6 trobareu els documents que haureu de lliurar a través del Registre.

 

MODEL DECLARACIÓ JURADA.

Aquest document és com una instància. Ha de constar dels apartats següents:

 Nom, DNI, domicili

DECLARA SOTA JURAMENT o PROMET a efectes de ser nomenada funcionària de carrera del cos X de … que …. (aquí podem copiar la frase del BOIB segons quina Declaració jurada és.)

Lloc, data

Signatura

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *