“LLEI EDUCATIVA”: ESMENA A LA TOTALITAT

Fa pocs dies el Conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, va presentar  l’esborrany de l’avantprojecte de Llei d’Educació.

En primer lloc volem manifestar la nostra sorpresa perquè encara és vigent la llei estatal, LOMQE, a la qual la llei autonòmica ha d’estar adequada. A més, el programa electoral del PSOE i els Acords de Bellver inclouen treballar a l’àmbit estatal per fer possible la derogació d’aquesta llei i, de moment, no en sabem res.

En segon lloc, trobem que abans de començar a elaborar una Llei Educativa cal que la Conselleria tracti i tanqui temes més fàcils de negociar i d’arribar a acords com és un nou Acord de Millora de les Condicions Sociolaborals del Professorat que té pendent de pactar amb els sindicats des de ja fa més de dos anys.

Després de fer-ne una lectura ràpida podem constatar que aquesta llei que segons diu pretén dignificar la tasca docent a penes menciona els claustres, els sindicats i les Juntes de personal docent. Estem convençuts que s’han de tenir en compte les seves aportacions perquè els professors són el motor essencial de l’aplicació de la llei educativa i, en aquest avantprojecte, es troba a faltar el paper rellevant  que cal donar al professorat.

Una altra mancança que trobem en l’avantprojecte de llei és el finançament. Tot el text es presenta com una declaració d’intencions sense concretar com es finançarà la seva aplicació. Encara estem esperant que el pressupost destinat a Educació sigui, com a mínim, del 5% del PIB.

A més, hi falta una aposta clara  per garantir i donar continuïtat del Decret de mínims de llengua catalana i promoure el seu paper com a llengua vehicular de l’ensenyament a les Illes Balears.

Altres aspectes que ens preocupen són l’autonomia de centres, la perfilació de places, l’avaluació del professorat, ja que poden atemptar directament contra drets sociolaborals dels docents.

Alternativa ha començat també un procés de revisió acurada de cada article de l’avantprojecte de la llei i hi farà les esmenes que consideri  amb les aportacions del seus afiliats.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *