Junta de personal docent 2018-2022

Què és la Junta de Personal docent no Universitari?

Per què m’ha d’interessar saber què és la JPDnU?

La Junta de Personal Docent no Universitari és l’òrgan que aglutina els representants (delegats sindicals) triats pels treballadors a les eleccions sindicals. És el comitè d’empresa anomenat ‘Junta de Personal Docent’ perquè l’empresa és l’Administració Pública. En el cas dels docents de l’ensenyament públic no universitari de les Illes Balears es diu JPDnU.

Quina importància té aquest òrgan per als docents?

A la JPDnU hi ha representats, doncs tots els sindicats que han obtingut un nombre determinat de vots que marca la llei en proporció als resultats obtinguts a les eleccions sindicals. El total de delegats sindicals a una Junta de Personal es calcula segons taules distributives.

Actualment, i en una modificació de darrera hora, la Junta de Personal Docent, es va transformar en tres. Mallorca, Menorca i Pitiüses.

Quina és la composició de la JPDnU?

D’ acord amb els resultats de les darreres eleccions sindicals Alternativa va obtenir, per junta:

-Mallorca: 4 delegats

-Menorca: 2 delegats

-Pitiüses: 3 delegats