ÈXIT EDUCATIU, SENSE DOBLERS?

La Conselleria d’Educació i Universitat ha presentat del Programa Èxit Educatiu davant la Mesa sectorial d’educació.

Podem dir que estam en  d’acord amb la Diagnosi del sistema educatiu de les Illes Balears, excepte pel que fa a les ràtios, que tot i que s’ha avançat mínimament, encara veiem  que tenim gairebé el doble de  d’alumnat nouvingut que la mitjana estatal, i no hem vist masses mesures per pal·liar aquesta situació.

Un altre fet que fa moure totes les previsions com si fossin fitxes un dominó, dins aquest mateix apartat on es diu que: “Els percentatges d’idoneïtat en conjunt inferiors als de la mitjana de l’Estat espanyol”. Cal fer una reflexió en aquest punt, perquè els números no ens enganyen: el Govern Balear dedica un 2’96 % del PIB a educació, aquesta xifra està molt per davall de la mitjana de l’Estat, un 4’4%, i molt enfora de la mitjana europea que es situa per sobre del 5 % del PIB al 2017.

Des de la Conselleria es diu que no totes les mesures són en concepte de doblers, podem estar d’acord però si miram les línies d’actuació que són 11, 8 d’elles han de  passar per un increment pressupostari: si no es dota l’educació balear de més pressupost, els resultats seran similars als actuals.

Creiem que, perquè sigui un document eficaç i estigui enfocat a la millora real de l’èxit escolar, ha de passar pel conjunt de la comunitat educativa per tal que tots els actors s’hi sentin involucrats i el puguin aplicar sent part activa de les reformes que el text planteja. Òbviament, els punts en què es modifiquen les condicions sociolaborals han de ser negociats en la mesa sectorial d’educació i no només com a objecte d’aportació d’idees.
                                              

En conclusió, no es pot plantejar una millora en l’èxit educatiu si no va acompanyada d’una millora substancial en el finançament del sistema educatiu.

Recordam que pel dia 26 d’octubre es  farà una concentració per dir NO a la LOMCE i reivindicar una millora en el finançament i del pressupost educatiu que podria ajudar a finançar algunes de les mesures proposades al pla d’èxit escolar.

Download

cartell26o

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *