Eleccions i educació

Després de les eleccions del passat diumenge, 28 d’abril, de les quals en pot sortir un govern de tendència clarament progressista, des del sindicat Docent Alternativa recordem els principals reptes, en termes educatius, que tindrà el nou govern:

-Augment de la inversió en educació fins a arribar, com a mínim al 5% del PIB.
-Derogació de la LOMCE i creació d’una nova llei educativa basada en el pacte i que perduri en el temps.
-Laïcitat del sistema educatiu: religió fora del sistema educatiu.
-Redefinir la relació escola pública-escola concertada.
-Universalització de l’etapa 0-3.
-Millora en ajudes i beques.
-Ampliació de la Formació Professional.
-Recuperació de la democràcia a l’organització dels centres educatius.
-Materialització de l’escola inclusiva.
-Augment del finançament a les Illes Balears per a educació.

No s’ha acabat el cicle electoral. El proper 26 de maig hi ha eleccions europees, autonòmiques i municipals. La lluita democràtica continua a les urnes. No ens podem adormir, hem de mirar molt bé els programes electorals dels partits que s’hi presenten i triar aquell que millor defensi l’escola pública.

No oblidem les nostres reivindicacions per als governs que surtin d’aquestes eleccions:
-Augment de la inversió en educació, mínim 5% del PIB
-Recuperació del poder adquisitiu perdut a les retallades del 2010.
-Equiparació dels sexennis a la carrera professional.
-Increment del complement de tutor i pagament a tots els docents que exerceixen el càrrec.
-Equiparació del complement de residència de les Illes Balears amb el de les Illes Canàries.
-Baixada de ràtios a les aules.
-Reduir l’horari dels docents a 18h lectives a secundària i 23h a primària.
-Establir la fórmula “+ 1” a cada centre d’educació infantil i primària.
-Veritable concurs-oposició.
-Jubilació als 60 anys (o amb 30 anys de serveis) i igualar la jubilació del professorat interí a la del funcionari de carrera, “mateixa feina, mateix dret”.
-Equiparació del fons social al dels treballadors de la CAIB.
-Recuperació del permís per estudis.
-Mesures per a la millora de conciliació de la vida familiar i laboral.
-Defensa dels docents davant les falses acusacions d’adoctrinament.
-Reducció inmediata de les aules modulars.
-Implementar els programes de coeducació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *