Convocatòria de places per a especialistes a FP

La Directora General de personal docent ha convocat, davant la impossibilitat de fer-ho per una altra via, les següents places per a especialistes:

Places vacants per a professors especialistes

ESCOLA D’ART  D’EIVISSA

Especialitat: Tècniques del Metall

Jornada: Sencera

Perfil

 • Forja artística. –Domini pràctic de les tècniques pròpies de la forja artística.
 • Experiència laboral i coneixements de les tècniques del conformat en fr de tècniques de soldadura (autògena, MMA, MIG-MAG, TIG, oxitall i tall amb plasma); de la maquinària professional del taller, i dels diferents tractaments d’acabats del ferro. Elaboració de distintes morfologies de forma. Dibuix i interpretació de plànols de taller.

CIEIP SON SERRA (centre integrat d’educació infantil i primària i ensenyaments elementals de música), de Palma

Especialitat: Cor

Jornada: Mitja

 • FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA

IES ISIDOR MACABICH (FP), d’Eivissa

Especialitat: Cuina i pastisseria.

Jornada: Sencera

Perfil

 • Experiència laboral i coneixements teoricopràctics de tècniques culinàries, preelaboracions d’aliments i elaboracions gastronòmiques complexes. Coneixement de les matèries primeres. Aprovisionament, preelaboració i conservació culinària. Elaboració culinària i realitzar i presentar preparacions.
 • Experiència laboral i coneixements teoricopràctics de pastisseria i elaboració de postres. Tècniques culinàries en elaboració de diferents tipus de pa i de pastisseria bàsica i tradicional. Elaboració i muntatge de postres.
 • Coneixements en gestió de personal dins una cuina, organització de recursos humans de manera eficaç i distribució eficient dels alumnes a l’hora de donar un servei al públic i coordinació amb l’equip de servei. Realitzar operacions de neteja i d’higiene general en equips i instal·lacions i de suport a la protecció ambiental en la indústria alimentària.

IES SA SERRA (FP), de Sant Antoni de Portmany (Eivissa)

Especialitat: Cuina i pastisseria.

Jornada: Sencera

Perfil

 • Experiència laboral i coneixements teoricopràctics de tècniques culinàries, preelaboracions d’aliments i elaboracions gastronòmiques complexes. Coneixement de les matèries primeres. Aprovisionament, preelaboració i conservació culinària. Elaboració culinària i realitzar i presentar preparacions.
 • Experiència laboral i coneixements teoricopràctics de pastisseria i elaboració de postres. Tècniques culinàries en elaboració de diferents tipus de pa i de pastisseria bàsica i tradicional. Elaboració i muntatge de postres.
 • Coneixements en gestió de personal dins una cuina, organització de recursos humans de manera eficaç i distribució eficient dels alumnes a l’hora de donar un servei al públic i coordinació amb l’equip de servei. Realitzar operacions de neteja i d’higiene general en equips i instal·lacions i de suport a la protecció ambiental en la indústria alimentària.

IES S’ALGARB (FP), de Sant Jordi de Ses Salines (Eivissa)

Mòdul: Comunicació alternativa .

Jornada: Mitja

Requisit:

Tècnic superior d’Interpretació de la llengua de signes

Perfil

 • Interpretació de la llengua de signes. Aplicació de les tècniques d’interpretació a la llengua de signes, llengua de signes internacional, lingüística aplicada a la llengua de signes, àmbits professionals d’aplicació de la llengua de signes, interpretació en el sistema de llengua de signes internacional, guia-interpretació de persones sordcegues.

IES MARC FERRER (FP), de Sant Francesc de Formentera

Especialitat: Cuina i pastisseria.

Jornada: Mitja

Perfil

 • Experiència laboral i coneixements teoricopràctics de tècniques culinàries, preelaboracions d’aliments i elaboracions gastronòmiques complexes. Coneixement de les matèries primeres. Aprovisionament, preelaboració i conservació culinària. Elaboració culinària i realitzar i presentar preparacions.
 • Experiència laboral i coneixements teoricopràctics de pastisseria i elaboració de postres. Tècniques culinàries en elaboració de diferents tipus de pa i de pastisseria bàsica i tradicional. Elaboració i muntatge de postres.
 • Coneixements en gestió de personal dins una cuina, organització de recursos humans de manera eficaç i distribució eficient dels alumnes a l’hora de donar un servei al públic i coordinació amb l’equip de servei. Realitzar operacions de neteja i d’higiene general en equips i instal·lacions i de suport a la protecció ambiental en la indústria alimentària.

Especialitat: Serveis de restauració

Jornada: Sencera

Perfil

 • Experiència laboral i coneixements teoricopràctics en tècniques de servei i protocol a la sala de restaurant. Emprar diferents tècniques d’elaboració i servei de begudes fredes, calentes i cocteleria dins cafeteria. El vi i el seu servei. Elaboracions a la vista del client i elaboracions culinàries senzilles dins la cafeteria. Organització, obertura i posada en marxa d’un servei gastronòmic en la sala de restaurant amb clients reals. Gestió de personal dins sala, organització de recursos humans de manera eficaç i distribució eficient dels alumnes a l’hora de donar un servei al públic i coordinació amb l’equip de servei.

IES JUNÍPER SERRA (FP), Palma

Especialitat: Cuina i pastisseria.

Jornada: Sencera

Perfil

 • Experiència laboral i coneixements teoricopràctics de tècniques culinàries, preelaboracions d’aliments i elaboracions gastronòmiques complexes. Coneixement de les matèries primeres. Aprovisionament, preelaboració i conservació culinària. Elaboració culinària i realitzar i presentar preparacions.
 • Experiència laboral i coneixements teoricopràctics de pastisseria i elaboració de postres. Tècniques culinàries en elaboració de diferents tipus de pa i de pastisseria bàsica i tradicional. Elaboració i muntatge de postres.
 • Coneixements en gestió de personal dins una cuina, organització de recursos humans de manera eficaç i distribució eficient dels alumnes a l’hora de donar un servei al públic i coordinació amb l’equip de servei. Realitzar operacions de neteja i d’higiene general en equips i instal·lacions i de suport a la protecció ambiental en la indústria alimentària.

IES JOSEP SUREDA I BLANES (FP), de Palma

Especialitat: Cuina i pastisseria.

Jornada: Sencera

Perfil

 • Experiència laboral en processos bàsics de pastisseria i rebosteria, postres en restauració i productes culinaris.
 • Coneixements teoricopràctics de processos bàsics de pastisseria i rebosteria. Identificar útils, eines i equips necessaris en funció de l’elaboració a realitzar. Reconèixer les matèries primeres específiques per pastisseria i rebosteria, característiques i les seves aplicacions més habituals. Classificar, caracteritzar, distingir, descriure, verificar i realitzar diferents tipus de cremes, farcits gelats i semifreds, masses esponjoses, pastes de full, masses fermentades, escaldades i ensucrades.
 • Coneixements teoricopràctics de postres en restauració. Elaboració de diagrames d’organització i seqüenciació de les diverses fases de producció, fitxes tècniques i escandalls. Elaboració de postres a base de fruites, làctics i fregits, de gelats, sorbets i semifreds. Decoració i presentació de postres emplatades a partir  d’elaboracions de pastisseria i rebosteria. Decoració i presentació de postres clàssics i actuals.
 • Coneixements teoricopràctics de productes culinaris. Capacitat d’organitzar processos productius i de servei en cuina, analitzant informació oral i escrita. Elaboració de productes culinaris establerts, seleccionant i aplicant tècniques tradicionals avançades. Capacitat d’elaborar productes culinaris a partir de distintes matèries primeres avaluant distintes alternatives. Capacitat per elaborar plats per a persones amb necessitats alimentàries específiques analitzant les característiques pròpies de cada situació.
 • Coneixements en gestió de personal dins una cuina, organització de recursos humans de manera eficaç i distribució eficient dels alumnes a l’hora de donar un servei al públic i coordinació amb l’equip de servei. Organització, obertura i posada en marxa d’un servei gastronòmic en la sala de restaurant amb clients reals.

IES ALCÚDIA (FP), de Port d’Alcúdia

Especialitat: Cuina i pastisseria.

Jornada: Mitja

Perfil

 • Experiència laboral i coneixements teoricopràctics de tècniques culinàries, preelaboracions d’aliments i elaboracions gastronòmiques complexes. Coneixement de les matèries primeres. Aprovisionament, preelaboració i conservació culinària. Elaboració culinària i realitzar i presentar preparacions.
 • Experiència laboral i coneixements teoricopràctics de pastisseria i elaboració de postres. Tècniques culinàries en elaboració de diferents tipus de pa i de pastisseria bàsica i tradicional. Elaboració i muntatge de postres.
 • Coneixements en gestió de personal dins una cuina, organització de recursos humans de manera eficaç i distribució eficient dels alumnes a l’hora de donar un servei al públic i coordinació amb l’equip de servei. Realitzar operacions de neteja i d’higiene general en equips i instal·lacions i de suport a la protecció ambiental en la indústria alimentària.

IES CALVIÀ (FP), de Calvià

Especialitat: Cuina i pastisseria.

Jornada: Sencera

Perfil

 • Experiència laboral i coneixements teoricopràctics de tècniques culinàries, preelaboracions d’aliments i elaboracions gastronòmiques complexes. Coneixement de les matèries primeres. Aprovisionament, preelaboració i conservació culinària. Elaboració culinària i realitzar i presentar preparacions.
 • Experiència laboral i coneixements teoricopràctics de pastisseria i elaboració de postres. Tècniques culinàries en elaboració de diferents tipus de pa i de pastisseria bàsica i tradicional. Elaboració i muntatge de postres.
 • Coneixements en gestió de personal dins una cuina, organització de recursos humans de manera eficaç i distribució eficient dels alumnes a l’hora de donar un servei al públic i coordinació amb l’equip de servei. Realitzar operacions de neteja i d’higiene general en equips i instal·lacions i de suport a la protecció ambiental en la indústria alimentària.

Especialitat: Serveis de restauració

Jornada: Sencera

Perfil

 • Experiència laboral i coneixements teoricopràctics en tècniques de servei i protocol a la sala de restaurant. Emprar diferents tècniques d’elaboració i servei de begudes fredes, calentes i cocteleria dins cafeteria. El vi i el seu servei. Elaboracions a la vista del client i elaboracions culinàries senzilles dins la cafeteria. Organització, obertura i posada en marxa d’un servei gastronòmic en la sala de restaurant amb clients reals. Gestió de personal dins sala, organització de recursos humans de manera eficaç i distribució eficient dels alumnes a l’hora de donar un servei al públic i coordinació amb l’equip de servei.

IES GUILLEM COLOM CASASNOVES (FP), de Sóller

Especialitat: Cuina i pastisseria.

Jornada: Mitja

Perfil

 • Experiència laboral i coneixements teoricopràctics de tècniques culinàries, preelaboracions d’aliments i elaboracions gastronòmiques complexes. Coneixement de les matèries primeres. Aprovisionament, preelaboració i conservació culinària. Elaboració culinària i realitzar i presentar preparacions.
 • Experiència laboral i coneixements teoricopràctics de pastisseria i elaboració de postres. Tècniques culinàries en elaboració de diferents tipus de pa i de pastisseria bàsica i tradicional. Elaboració i muntatge de postres.
 • Coneixements en gestió de personal dins una cuina, organització de recursos humans de manera eficaç i distribució eficient dels alumnes a l’hora de donar un servei al públic i coordinació amb l’equip de servei. Realitzar operacions de neteja i d’higiene general en equips i instal·lacions i de suport a la protecció ambiental en la indústria alimentària.

IES PUIG DE SA FONT (FP), de Son Servera

Especialitat: Cuina i pastisseria.

Jornada: Sencera

Perfil

 • Experiència laboral i coneixements teoricopràctics de tècniques culinàries, preelaboracions d’aliments i elaboracions gastronòmiques complexes. Coneixement de les matèries primeres. Aprovisionament, preelaboració i conservació culinària. Elaboració culinària i realitzar i presentar preparacions.
 • Experiència laboral i coneixements teoricopràctics de pastisseria i elaboració de postres. Tècniques culinàries en elaboració de diferents tipus de pa i de pastisseria bàsica i tradicional. Elaboració i muntatge de postres.
 • Coneixements en gestió de personal dins una cuina, organització de recursos humans de manera eficaç i distribució eficient dels alumnes a l’hora de donar un servei al públic i coordinació amb l’equip de servei. Realitzar operacions de neteja i d’higiene general en equips i instal·lacions i de suport a la protecció ambiental en la indústria alimentària.

IES MARIA ÀNGELS CARDONA (FP), de Ciutadella

Especialitat: Cuina i pastisseria.

Jornada: Sencera

Perfil

 • Experiència laboral i coneixements teoricopràctics de tècniques culinàries, preelaboracions d’aliments i elaboracions gastronòmiques complexes. Coneixement de les matèries primeres. Aprovisionament, preelaboració i conservació culinària. Elaboració culinària i realitzar i presentar preparacions.
 • Experiència laboral i coneixements teoricopràctics de pastisseria i elaboració de postres. Tècniques culinàries en elaboració de diferents tipus de pa i de pastisseria bàsica i tradicional. Elaboració i muntatge de postres.
 • Coneixements en gestió de personal dins una cuina, organització de recursos humans de manera eficaç i distribució eficient dels alumnes a l’hora de donar un servei al públic i coordinació amb l’equip de servei. Realitzar operacions de neteja i d’higiene general en equips i instal·lacions i de suport a la protecció ambiental en la indústria alimentària.

Especialitat: Cuina i pastisseria.

Jornada: Mitja

Perfil

 • Experiència laboral i coneixements teoricopràctics de tècniques culinàries, preelaboracions d’aliments i elaboracions gastronòmiques complexes. Coneixement de les matèries primeres. Aprovisionament, preelaboració i conservació culinària. Elaboració culinària i realitzar i presentar preparacions.
 • Experiència laboral i coneixements teoricopràctics de pastisseria i elaboració de postres. Tècniques culinàries en elaboració de diferents tipus de pa i de pastisseria bàsica i tradicional. Elaboració i muntatge de postres.
 • Coneixements en gestió de personal dins una cuina, organització de recursos humans de manera eficaç i distribució eficient dels alumnes a l’hora de donar un servei al públic i coordinació amb l’equip de servei. Realitzar operacions de neteja i d’higiene general en equips i instal·lacions i de suport a la protecció ambiental en la indústria alimentària.

Què cal fer per poder accedir a aquestes places? 

1. Requisits

Per poder participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir els requisits i les condicions generals següents:

a) Ser ciutadà d’algun dels estats membres de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol altre estat on, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol, s’hi apliqui la lliure circulació de treballadors en els termes en què s’hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea.

b) També poden aspirar a participar-hi els cònjuges i els descendents dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, així com els descendents dels cònjuges. En el cas dels descendents, han de ser menors de 21 anys o, si són majors, han de viure sota la dependència dels progenitors.

c) Igualment poden aspirar a participar-hi, d’acord amb el Reial decret 240/2007, les parelles dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que mantenguin una unió anàloga a la conjugal que estigui inscrita en un registre públic establert a aquest efecte en un estat membre de la Unió Europea, així com els descendents de la parella que siguin menors de 21 anys o que siguin majors d’aquesta edat però visquin sota la seva dependència.

d) Tenir 16 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa.

e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física ni psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions docents.

f) No haver estat separat, mitjançant un procediment disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial, per resolució judicial, per a ocupacions o càrrecs públics.

g) En el cas de nacionals d’un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en una situació equivalent ni haver estat sotmesos a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.

h) Experiència professional no docent mínima de dos anys en l’àmbit de la plaça a la qual s’opta i els especificats a cada una de les especialitats.

Malgrat el que s’acaba de dir, no poden participar en aquesta convocatòria els aspirants que acumulin un temps treballat com a professor especialista en una determinada funció a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que superi els límits establerts en l’article 15.5 de la Llei de l’estatut dels treballadors, incloent-hi el període de durada de la contractació prevista en aquesta convocatòria per a la mateixa especialitat.

2. Sol·licituds

2.1. El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és de cinc dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2.2. Els aspirants han d’emprar el model oficial de sol·licitud que figura com a annex 3. Aquest model de sol·licitud està a disposició de les persones interessades a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es>, a qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Universitat, i a les delegacions territorials de la Conselleria a Menorca i a Eivissa i Formentera.

2.3. Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud:

a) Currículum en què constin l’activitat professional desenvolupada i la documentació que acrediti els anys d’experiència laboral, la formació, els coneixements de català, l’experiència prèvia com a professor especialista en la matèria i altres mèrits al·legats, amb l’estructura següent:

 • Dades personals: nom i llinatges, lloc i data de naixement, adreça actual a l’efecte de rebre notificacions, telèfon i adreça de correu electrònic.
 • Experiència laboral: relació cronològica i descripció dels llocs de feina relacionats amb la plaça a què es vol accedir.
 • Dades acadèmiques i de formació: relació cronològica i descripció dels estudis fets i dels cursos o seminaris a què ha assistit o que ha impartit.
 • Coneixements de català: relació cronològica dels certificats obtinguts que acreditin els coneixements de llengua catalana.
 • Experiència com a professor especialista en la matèria: relació cronològica i descripció de l’activitat docent duta a terme.
 • Altres mèrits o activitats d’interès.

b) Acreditació documental organitzada per apartats, mitjançant documents originals o fotocòpies compulsades, de les circumstàncies indicades en el currículum, com per exemple la història de vida laboral expedida per la Seguretat Social, contractes laborals, certificats d’empresa o altes com a autònom en què constin la categoria laboral, el tipus d’activitat i el justificant de cotització a la Seguretat Social, certificats d’estudis, certificats oficials de coneixements de llengua catalana i altra documentació que el participant vulgui aportar per justificar els mèrits.

No s’han de tenir en compte els mèrits que no s’acreditin documentalment abans d’acabar el termini per presentar les sol·licituds.

c) Una fotocòpia del DNI, el passaport, el NIE o la targeta de residència en vigor del sol·licitant.

2.4. Les sol·licituds i la documentació que cal adjuntar-hi s’han de presentar a un dels llocs següents:

a) Als registres de la Conselleria d’Educació i Universitat o a les delegacions territorials de la Conselleria a Menorca o a Eivissa i Formentera.

b) Als llocs que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud a una oficina de correus, no s’ha de tancar el sobre, ja que la sol·licitud s’ha de datar i segellar abans de certificar l’enviament.

Model de sol·licitud: Annex_3_20150923especialistes__CATAL__A

Convocatòria completa: 14492

pastisseria

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *