Comprova el teu horari

Primària

37,5 hores setmanals:

30h de permanència al centre

25h lectives (docència directa a grups d’alumnes, suports, esplai i dedicació a càrrecs)

5h complementàries

 7,5h no necessàriament al centre: preparació de les activitats docents, a la formació permanent o a qualsevol altra activitat pedagògica complementària i no s’han de fer necessàriament al centre.

Secundària 

37,5 hores setmanals

30 hores al centre, distribuïdes en 5 dies.

26 hores (28 períodes) activitat lectives i complementàries (classes, guàrdies i vigilàncies de pati, tutoria dels alumnes i atenció a les famílies, reunions de departament i coordinacions, manteniment de laboratoris, tallers i aules específiques, activitats de suport i d’ampliació, etc.)

(18-21 períodes lectius. Per cada períodes per sobre de 18, un CHL de reducció.)

 4 hores dedicades a les reunions d’equips docents, tant en sessió ordinària com en sessió d’avaluació, reunions de claustre i altres activitats en el centre degudament programades i verificables, si bé no sotmeses necessàriament a horari fix.

7,5 hores restants, fins a completar l’horari laboral, s’han de dedicar a activitats relacionades amb la docència i la formació permanent, que poden no fer-se necessàriament al centre.

+informació https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2639009&coduo=1&lang=ca 

Mitja jornada

L’horari dels professors amb mitja jornada és el següent:

– Educació infantil i primària: 12/13 períodes lectius i 3/2 de complementaris. 

– Educació secundària: 9/10 períodes lectius i 5/4 de complementaris. 

Es pot augmentar un període lectiu amb la corresponent compensació (CHL). 

Els horaris dels professors amb mitja jornada hauran de ser al més compactes possibles, tret que la plaça es generi una vegada hagi començat el curs.

+informació https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2639009&coduo=1&lang=ca  

Places compartides i itinerants

+informació: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2638649&coduo=38&lang=ca 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *