Comitè de Seguretat i Salut de Personal Docent no Universitari d’Eivissa i Formentera (CSSEF)

Després de 5 anys es torna a convocar al Comitè de Seguretat i Salut de Personal Docent no Universitari d’Eivissa i Formentera (CSSEF), des que es reunís per última vegada el 22 de febrer de 2011. S’acorda que la per a la propera reunió ja estan els nous membres designats, i que cadascuna de les parts faciliti els noms de titulars i suplents a l’adreça de la Delegació Territorial d’Eivissa i Formentera , cinc persones de l’administració, cinc dels sindicats, un inspector i un tècnic del IBISEC, d’acord amb el reglament.

A continuació, es tracta la situació actual dels centres docents d’Eivissa i Formentera en matèria de prevenció de riscos laborals. La coordinadora informa que respecte a la comunicació i coordinació diària relativa al personal gestant, reconeixement de malalties professionals, comunicació d’accidents laborals ha funcionat amb normalitat, concretament a Eivissa no hi ha hagut amb prou feines casos sobre baixes per malaltia laboral, estant recollida com a tal, únicament, els nòduls en cordes vocals. D’altra banda, recorda que l’última vegada que es va dur a terme un reconeixement mèdic als docents va ser l’any 2009 i va tenir una gran participació, uns vuit-cents i anuncia que està previst en un futur un servei de prevenció propi per a educació, i es preveu que els reconeixements es tornin activar d’una forma periòdica i rotativa per centres i illes cada cinc anys, al no poder fer-ho cada any a cada docent per falta de pressupost. Respecte a l’avaluació psicosocial té un protocol a seguir que forma part de la pla de riscos laborals, s’ha de comunicar per escrit a coordinació de riscos laborals per a valoració, derivació i actuacions.

Quant al tema sobre infraestructures, s’han retirat les estructures d’amiant o es retiraran abans que comenci el proper curs dels centres que ho han sol·licitat, exceptuant aquelles estructures que no estan en contacte amb l’alumnat al no tenir cap tipus de perill per estar aïllats en les teulades.

Relatiu a les coordinadors dels centres de prevenció de riscos laborals es demana des dels sindicats que tinguin hores assignades en les quotes de centre i que les xerrades informatives que es donen als centres siguin en profunditat i compti amb reconeixement per a aquests formació (Alternativa), l’administració es compromet a estudiar-ho i veure com es podria fer.

Finalment, la Directora de Personal Docent no Universitari informa que estan elaborant un Decret d’Educació de la Salut.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *