CAMPANYA 10N-ELECCIONS GENERALS

En les eleccions del dia 10 de novembre ens juguem el futur de l’educació en un moment clau. Malgrat això, la majoria de partits polítics no parlaran gaire o gens d’Educació durant la campanya.

Per aquest motiu, l’ASD, Alternativa Sindicat Docent, vol concórrer de manera simbòlica a aquests comicis per posar al centre del debat l’educació a les Illes Balears.

És una campanya breu, una setmana, cada dia tractarem un tema cabdal en l’educació.


1.PEL 5% DEL PIB EN EDUCACIÓ

El primer requisit que farà possible que puguem començar a negociar i  aconseguir les nostres reivindicacions és que augmenti la dotació pressupostària que es destina a educació.

Necessitam que es dediquin més recursos econòmics i com a mínim una dotació del 5% del PIB a l’Educació per poder pal·liar mancances estructurals i començar a desenvolupar les millores que el sistema està reclamant.


2. PER LA DEROGACIÓ IMMEDIATA DE LA LOMQE!

Un any després del canvi de Govern estatal encara és vigent la LOMQE. És hora de prendre mesures serioses contra ella. Demanam al nou Govern que derogui la LOMQE i cerqui el consens amb tota la comunitat educativa i la societat, en general, perquè crei una llei estable que perduri en el temps encara que canviïn els governs.

3.PER UN SISTEMA EDUCATIU PÚBLIC, DE QUALITAT I EQUITATIU!

L’alumnat i els docents necessiten poder treballar amb bones condicions. Per això es necessiten infraestructures dignes i de qualitat adaptades al segle XXI i amb quantitat suficient per baixar les ràtios actuals. Necessiten uns currículums actualitzat al segle XXI. La societat necessita un sistema equitatiu perquè cada alumne pugui aprofitar el millor del sistema sigui quin sigui la seva situació personal i estigui on estigui.


4.Per una escola laica!

Al segle XXI ja és ben hora de separar les religions de l’escola. La religió és d’àmbit privat i no ha de sortir d’aquest ambit. L’escola, en canvi, és d’àmbit públic, per a tothom, ha de ser laica, cap religió hi cap.
A més, vivim en un estat aconfessional. La religió contravé els principis científics i filosòfics que haurien de prevaler en els nostres centres escolars i, per tant, ha de quedar-se en l’àmbit privat. 

Alternativa Sindicat Docent proposa que s’augmentin les hores de classe de les disciplines de les Ciències Socials, ja que són aspectes del seu currículum: La influència de la religió als altres àmbits de la societat


5.Per uns docents respectats i valorats!

Reclamam que es valori i respecti als docents, començant  a implementar les millores sociolaborals que se’ns han estat prometent i no acaben d’arribar.

Aquestes millores fan referència a:

  • Aconseguir la reducció a les 18h lectives a secundària i a les 23h lectives a primària,
  • Recuperar el poder adquisitiu perdut.
  • Complements que garanteixin un augment real del sous  (equiparables a carrera professional)
  • Complement de Residència igual al de les Illes Canàries
  • Mesures que afavoreixin la conciliació familiar i laborar amb plens drets.
  • Evitar mesures que no aporten res en benefici ni del docent ni del sistema educatiu ni de l’alumne, com el marcatge.
  • Regulació de les altres feines dels docents: extraescolars, sortides, etc…


6. Per una escola en català

Alternativa Sindicat Docent aposta per l’educació en català. La llengua vehicular ha de ser el català.


Informa’t, reflexiona, decideix el teu vot i que sigui una aposta pel futur amb equitat, qualitat, dignitat.


Recordam que les nostres reivindicacions per a les anteriors eleccions, segueixen vigents:

https://www.sindicatalternativa.cat/eleccions-26m/ 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *