La mort del català a les PBAU

EL BOIB d’ahir va donar per finiquitat l’ús normalitzat del català a les proves selectives a les Illes Balears, continuant el camí ja iniciat pel Govern anterior.

Segons la nova normativa, l’alumnat podrà triar en quina llengua cooficial rep l’enunciat de les proves:

Donar una nova redacció a l’apartat segon del punt 12 de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017. La redacció resultant és la següent:

Pel que fa als enunciats de la resta dels exàmens, l’alumne pot triar la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en què se li lliurarà l’enunciat. 

Així, s’acaba amb un sistema que mai havia generat cap conflicte ni problema en el conjunt de la comunitat educativa perquè l’alumnat que acaba el Batxillerat té les habilitats lingüístiques suficients per comprendre les proves i les podia contestar en l’idioma en què millor es pogués expressar. Els dos governs, un darrere l’altre, han cedit a la pressió de grupuscles que, sota el pretext de la llibertat, volen acabar amb l’ús normal de la llengua catalana en el món educatiu. 

PROPOSTES COMISSIONS DE SERVEIS

Des del Sindicat Alternativa lamentem que no s’hagin introduït altres propostes que vam fer. 

Vam plantejar altres aspectes com la possibilitat de poder optar a comissions de serveis els docents que tenen hipoteques o els que tenen contractes de lloguer amb una determinada antiguitat. També vam plantejar altres propostes com poden ser la dedicació parcial a la política o bé la docència de professor/a associat a la UIB. 

Vam plantejar també la possibilitat de donar les CCSS per raons humanitàries per 3 anys, i les places que deixen vacants per interins a Pitiüses per 3 anys. Ja que com anticipem en proposar el pla d’estabilització, recollit en el Acord Marc, a Eivissa i Formentera seran les illes que quedaran, una vegada més, amb un percentatge elevat d’interins i/o places sense cobrir a septembre. Considerem que aquesta mesura, juntament amb el complement de residència i ajudes per a l’habitatge, pot afavorir que es cobreixin les places vacants generades per les CCSS de raons humanitàries a les Pitiüses, i evitar que l’alumnat d’aquestes illes quedi sense docents durant setmanes o mesos; així com donar estabilitat a les plantilles dels centres.

Volem recordar que també haurien de poder entrar a les comissions de serveis les places ATD (docents que treballen a la Conselleria) o bé  les mitges jornades que ja es preveuen amb la quota.
Des del Sindicat Alternativa, demanam que la Conselleria d’educació treballi per l’augment de places docents. Per exemple, les places generades per la reducció de càrrega lectiva a Primària (23 hores pel curs 24-25) serien al voltant d’unes 300-400. I la reducció de ràtios, als centres on sigui possible, també seria una mesura efectiva. Volem recordar que des de fa anys demanem un pla de reducció de ràtios i que ja és ben hora de tornar a posar en marxa la comissió de ràtios, creada al 2016 i aturada des de fa anys.

8 de març: reivindicacions

  • 8 de març, Dia Internacional de la Dona

En aquest 8 de març, Dia Internacional de la Dona, ens sumem a la reivindicació i a l’objectiu primordial de dies com aquests: posar de relleu el paper de la dona en el món laboral. En el món educatiu, el paper de la dona és especialment rellevant essent la part majoritària de la plantilla

És per això que des d’Alternativa volem aprofitar aquesta data marcada al calendari per focalitzar les diverses tasques associades històricament a les dones: tasques domèstiques, acompanyament social i emocional, les feines de cura d’infants i de majors… En aquest sentit, les dones són les que demanen, en un 95% dels casos, els permisos i llicències.

A la llarga, això afecta sobre la carrera professional i la capacitat econòmica de les dones.

És el moment de revertir la situació, d’aturar aquesta falta de capacitat de manera de conciliar la vida professional amb la vida privada sense perdre capacitat econòmica.

Per un 8M útil, per una igualtat real i efectiva.