Decret d’escolarització: sumant mancances

El passat mes de novembre,des del Sindicat Alternativa ja vam advertir d’algunes de les mancances en el projecte de Decret d’escolarització. 

Hem vist finalmet com aquest proper curs hi haurà 3 zones escolars a Palma amb grans diferències entre això. Aquest aspecte ens preocupa perquè sembla que el curs 2025-2026 ja tendrem la zonificació única i això és factor agravant de la segregació escolar, que fa anys que denunciam.

La recuperació del punt per antic alumne del centre és una aposta clara per l’escola concertada. S’ha de tenir en compte que l’alumnat nouvingut al sistema educatiu balears s’incrementa cada curs i que, per tant, aquesta mesura només beneficiarà els centre privats concertats. 

Ja vam advertir també ,durant la passada legislatura i ara ho tornam a fer,  de l’error de la concertació de centres de 0-3 ja que això ens ha duit a tenir escoletes de la xarxa complementària vinculades a un centre concertat concret.

En definitiva, és un despropòsit perquè promou la segregació i implicarà una despesa al pressupost enlloc de fer front a la reducció de ràtios i millora de les infraestructures, com fa anys que reclamam. 

Des d’Alternativa sempre defensarem l’ESCOLA PÚBLICA, de tots i per a tothom!

Consulta aquí el procés de tramitació i els diferents esborranys

Creació de Places per Docents.

Aquests dies s’ha materialitzat l’adjudicació del concurs de trasllats, que posa punt final a un procés d’estabilització que es va dissenyar des de Madrid, sense tenir en compte la realitat pluriinsular de la nostra comunitat autònoma. Com era previsible molts de docents s’han vist desplaçats de la seva illa d’origen.

Des d’Alternativa ja varem anticipar aquesta situació i la greu problemàtica associada i per això propossarem un pla de post estabilització, per poder donar-hi resposta de forma anticipada. Una mesura clau per poder fer efectives les comissions de servei i que no quedin en un simple anunci buit, és l’execució inmediata de la reducció d’una hora lectiva , tant a primària com a secundària , que millori les condicions de feina i a la vegada permeti fer efectives les comissions de servei i a la vegada doni opcions de feina a molts interins que no han estat estabilitzat i ara es troben en una situació molt precaria.

Una altre mesura important seria la reducció real de les ràtios als centres on sigui.  Des del Sindicat Alternativa reclamam, des de fa anys,  un Decret de reducció de ràtios per tal de continuar garantint «la millor atenció possible als nostres alumnes i poder mantenir en plantilla al major nombre possible d’interins després dels processos d’estabilització demanam que les ràtios han de continuar essent reduïdes». 

Exigim al govern que destini el pressupost educatiu a cercar solucions pel docents i el sistema educatiu i no a generar nous problemes de segregació lingüística . Destinau el doblers de la segregació a la conciliació. 

XARXA EDUCATIVA PER L’ESCOLA EN CATALÀ: ARGUMENTARI PER A DOCENTS I FAMÍLIES.

Alternativa docent ha participat en la presentació de l’argumentari per a docents i famílies. Defensar l’escola en català és feina de tota la comunitat educativa.
Després de la compareixença del Conseller Antoni Vera el passat dijous, 8 de febrer, reafirmem que la proposta de segregació de l’alumnat per motius de llengua serà perjudicial per a ells, però també per al conjunt de la societat. A més, es va constatar que serà un procediment confús, com va passar amb el TIL. Volem advertir que moltes escoles s’hi podrien adherir per aconseguir uns recursos extra que neguen per la via ordinària.

RODA DE PREMSA DE LA XARXA EDUCATIVA PER L’ESCOLA EN CATALÀ