Quants d’interins hi ha contractats en frau de llei?

Avui hem registrat dues instàncies relacionades amb les interinitats:

  • La primera sobre el nombre d’interins contractats en frau de llei:

EXPOSA:
● Que se’ns plantegen una sèrie de dubtes pel que fa al nombre de docents interins
amb més de 3 anys que estarien contractats amb frau de llei
Per això,
SOL·LICITA:
● Conèixer el nombre de docents interins amb més 3 anys contractats en cursos
escolars consecutius i que podrien estar afectats per aquesta situació.

  • I la segona sobre la possibilitat de fer públics els PDFs amb els llistats d’interins: els provisionals, els definitius, les adjudicacions…ja que la xarxa es satura fàcilment

Esperam tenir resposta aviat!!