Junta Personal Docent 14-18

Què és la Junta de Personal docent no Universitari?

Per què m’ha d’interessar saber què és la JPDnU?

La Junta de Personal Docent no Universitari és l’òrgan que aglutina els representants (delegats sindicals) triats pels treballadors a les eleccions sindicals. És el comitè d’empresa anomenat ‘Junta de Personal Docent’ perquè l’empresa és l’Administració Pública. En el cas dels docents de l’ensenyament públic no universitari de les illes Balears es diu JPDnU.

Quina importància té aquest òrgan per als docents?

A la JPDnU hi ha representats, doncs tots els sindicats que han obtingut un nombre determinat de vots que marca la llei en proporció als resultats obtinguts a les eleccions sindicals. El total de delegats sindicals a una Junta de Personal es calcula segons taules distributives. La JPDnU de les Illes la composen actualment 43 delegats sindicals. Aquests delegats són els que han de representar els docents davant l’administració i defensar-los en relació als seus drets laborals.

Quina és la composició de la JPDnU?

D’acord amb els resultats de les darreres eleccions sindicals Alternativa té 8 delegats a la JPDnU. I la representativitat de cada organització sindical, per ordre de vots obtinguts, és: Stei ­ 15 delegats, Alternativa ­ 8, UOB ­ 5, ANPE ­ 5, CC.OO. 5 i UGT ­ 5.

El concepte “sindicats més representatius”

Es considera un sindicat com a més representatiu si obté com a mínim el 15% dels delegats triats.Actualment només ostenten aquest condició a les Illes Balears, en l’àmbit de l’ensenyament públic no universitari: Stei i Alternativa.

Els membres de  la Junta de Personal Docent no Universitari per part d’Alternativa són:

Norma Tolosa

Llanos  Calvo (Delegació Eivissa)

Marisa Fuster

Carmen Sampedrowww.jpdnuib.cat

Lluís García

Miquel Àngel Santos

Maria Gràcia Vila (Secretària de la Junta de Personal Docent)

Jordi Bardají

 

 

Web de la junta de personal docent no universitari   www.jpdnuib.cat