Seminari de català (docents)

La Direcció General de Política Lingüística ha presentat el calendari provisional del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), tant dels cursos com de les proves lliures, que es duran a terme entre els mesos d’abril i maig de 2016. Es preveu que el període d’inscripció per al FOLC s’obrirà a principi de març i que tot el procés (publicació dels resultats definitius i lliurament dels certificats de capacitació) acabarà el 20 de juny.

En el FOLC es treballen els continguts per obtenir els certificats de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al primer cicle de l’educació infantil —0-3 anys—  (CCI), al segon cicle de l’educació infantil i a l’educació primària (CCIP), i a l’educació secundària (CCS). Aquesta titulació, per tant, és un requisit per exercir la docència a les Illes Balears.

Cal recordar que al mes de novembre, les directores generals de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda; de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i de Política Lingüística, Marta Fuxà, es van reunir amb l’objectiu de coordinar convocatòries i accions.

Amb aquesta previsió es donaria resposta a les necessitats del col·lectiu docent, ja que per la seva banda la Direcció General de Personal Docent, a pesar que encara no té el calendari definitiu, ha assegurat que fins al dia 7 de juliol els interins podran presentar els certificats de capacitació o les acreditacions de coneixements de llengua catalana pertinents.

Calendari provisional

  • Inscripció: del 2 al 15 de març
  • Dates dels cursos: de l’11 d’abril al 13 de maig
  • Dates de les proves lliures: del 16 al 20 de maig
  • Lliurament dels títols: 20 de juny

Més informació: http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=2529368&coduo=2390443&lang=es