FOLC, Pla de Formació Lingüística i Cultural

MODIFICACIÓ DE L'ORDRE QUE REGULA EL FOLC

Desembre 2020

Hem assistit a la mesa on s’ha aprovat  la modificació de l’ordre que regula el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) per als docents que volen treballar a les Illes Balears que és resultat, entre d’altres, dels acords que es van prendre en una comissió tècnica a què també vam assistir en el mes de juliol.

El Secretari General d’Educació ha explicat les modificacions introduïdes al text, que han estat debatudes i considerades pels representants sindicals i els representants de la Conselleria d’Educació. S’ha parlat d’alguns matissos que ens preocupen gairebé tots els sindicats i es continuarà treballant en la millora del FOLC ja que des de Conselleria també s’ha mostrat predisposició a fer-ho posat que en l’objectiu fonamental d’aquest pla de formació hi estam d’acord.

La majoria de sindicats hem votat a favor malgrat que volem introduir més canvis i millores, però el redactat recull les peticions fetes a la comissió tècnica feta en estiu per part de tots els sindicats.

Els aspectes que més preocupacions generen es refereixen al canvi de cos, a les homologacions de títols i a la regulació dels requisits per als docents dels cossos d’ensenyaments superiors.

Les principals modificacions afavoriran els estudiants de magisteri o del màster de professorat que ja tenguin el nivell C1, perquè podran fer el FOLC en el seu últim any de carrera o bé durant el master, en cas de no fer-lo a la UIB.

Hi ha un acord unànime en la necessitat de crear un FOLC únic per a tots els docents i sobretot un FOLC a distància que permeti igualar els nivells d’exigència entre les modalitats de presencial i lliure. En aquest sentit la Conselleria no vol fer certes modificacions de forma unilateral, encara que legalment podria, perquè com molts sindicats han expressat la UIB és el referent lingüístic i l’objectiu és negociar amb aquesta institució les modificacions que els sindicats demanam.

S’ha acordat que, en nom de la Mesa, des de Conselleria s’enviarà una petició oficial a la UIB demanant un informe en relació a la unificació del FOLC .

 

NOVETAT NOVEMBRE 2020

⚠️CURSOS FOLC 2020: requisit de català per formar part de la llista d’interins i per presentar-se a oposcions.

-Cursos presencials : presencials

-Proves lliures: proves lliures

 

No hi ha cap descripció de foto disponible.

 

 

Tot el que vols saber, ho trobaràs aquí

Contacte i ubicació