Adjudicacions curs 2023-2024

1/8/2023

ADJUDICACIONS DEFINITIVES DELS FUNCIONARIS INTERINS QUE MANTENEN LA PLAÇA
https://www.caib.es/sites/provisionals2324/ca/portada/?campa=yes

28/7/2023

ADJUDICACIONS PROVISIONALS DELS FUNCIONARIS INTERINS QUE MANTENEN LA PLAÇA

-Publicat el llistat de places de ¨3 anys¨que es mantenen pel proper curs

Download

-Publicat el llistat dels funcionaris interins que no mantenen la plaça

Download

-El termini per presentar reclamacions és des del dia 28/07/2023 a les 17:00 hores fins al 31/07/2023 a les 17:00 hores

Més informació: aquí

27/7/2023

ADJUDICACIONS PROVISIONALS FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

https://www.caib.es/sites/provisionals2324/ca/portada/?campa=yes

Download

 

-El termini per presentar reclamacions és des del dia 27/07/2023 a les 14:00 hores fins al 28/07/2023 a les 14:00 hores

 

25/7/2023

ADJUDICACIONS DEFINITIVES FUNCIONARIS DE CARRERA I ESTABILITZATS

https://www.caib.es/sites/provisionals2324/ca/portada/?campa=yes

[Estabilitzats]

Download

[Comissions de serveis]

Download

21/7/2023

ADJUDICACIONS PROVISIONALS FUNCIONARIS DE CARRERA I ESTABILITZATS

ESTABILITZATS

Download

COMISSIONS DE SERVEIS

Download

 

https://www.caib.es/sites/provisionals2324/ca/portada/?campa=yes

El termini per presentar les reclamacions és des del 21 de juliol a les 19:15 hores fins al 24 de juliol a les 19:14 hores.

>>>>> Accés al Tràmit

 

 

Informació general

 

Tutorial sobre les adjudicacions d’aquest estiu: YOUTUBE

Dates tràmit

a) Funcionaris de carrera (també Estabilitzats): del 13 de juliol a les 10:01 al 18 de juliol a les 9:59

b) Funcionaris en pràctiques (aprovats oposicions) i adjudicació dels que mantenen les vacants de 3 anys : del 25 de juliol a les 10:01 al 27 de juliol a les 9:59

*Es trien centres i especialitats (Si no es fa el tràmit, es fa d’ofici)

*Places vacants, places d’execució de programes temporals i substitucions d’un curs escolar (NO places perfilades)

Ordre d’adjudicació

Primera adjudicació (13/7)

1.Comissions de serveis en camps d’aprenentatge, IEDIB, CEP i ATD (Conselleria)

2.Comissions de serveis per motius de formar part d’un equip directiu.

3.Els docents titulars d’un lloc de feina suprimit i els docents desplaçats per manca d’horari que acreditin estar en possessió del FOLC abans de dia 30 de juny de 2023.

4.Comissions de serveis per motius de servei als centres educatius.

5.Comissions de serveis per funcionaris de carrera amb primera destinació definitiva a les Illes Balears en el curs 2022-2023 o 2023-2024  formar part d’equips directius o motius personals. Els centres han d’estar ubicats en la mateixa illa on el sol·licitant té la destinació definitiva. Les causes per les quals es podrà sol·licitar una comissió de serveis són les següents: a) Formar part d’equips directius dels centres docents.

6.Els docents en situació d’expectativa de destinació definitiva i els professors que hagin sol·licitat el reingrés si han acreditat el FOLC  abans del 30 de juny de 2023.

7.Comissions de serveis per motius personals: atenció a familiars, conciliació familiar o laboral i canvi d’illa per motius familiars.

8.Comissions de serveis per funcionaris de carrera amb primera destinació definitiva a les Illes Balears en el curs 2022-2023 o 2023-2024 > formar part d’equips directius o motius personals. Els centres han d’estar ubicats en la mateixa illa on el sol·licitant té la destinació definitiva. Les causes per les quals es podrà sol·licitar una comissió de serveis són les següents:b) La conciliació de la vida laboral y la vida familiar.

9.Els docents titulars d’un lloc de feina suprimit i els docents desplaçats per manca d’horari que no han acreditat estar en possessió del FOLC abans de dia 30 de juny de 2023.

10..Els docents en situació d’expectativa de destinació definitiva i els professors que hagin sol·licitat el reingrés que  no han acreditat el FOLC abans del 30 de juny de 2023.

11.Estabilització (concurs de mèrits)

12.Comissions de serveis: amb plaça a una altra comunitat autònoma i demanen comissió per motius personals (atenció a familiars que visquin a les Illes Balears o per reagrupament familiar)

Segona adjudicació (25/7)

13.Funcionaris en pràctiques

14.Interins amb plaça de 3 anys (sempre que la plaça hagi quedat lliure)

Sempre, en tot cas, s’ha de fer el tràmit previ de presa de possessió (telemàtic) abans del dia 1 de setembre.

Incorporació en una illa diferent primer dia hàbil de setembre > Excepte: s’entén com a causa justificada la finalització de les tasques pendents (exàmens, avaluacions) corresponents al nivell 1r de batxillerat, en el centre on tenien la destinació durant el curs anterior.

MAI més tard del 6 de setembre i sempre s’ha d’avisar al NOU centre.

Resolució d’adjudicacions: aquí

Infomació sobre les comissions de serveis: aquí

Calendari provisional d’adjudicacions pel curs 2023-2024