Alternativa

Sindicat Docent

Instruccions curs 2023-2024

Instruccions

Instruccions definitives .Setembre 2023: aquí

Instruccions definitives d’avaluació. Setembre 2023:

  • Educació Primària: aquí
  • Educació Secundària: aquí
  • Batxillerat: aquí

Instruccions modificades d’avaluació. Febrer 2024:

  • Educació Primària: aquí
  • Educació Secundària: aquí
  • Batxillerat: aquí

Instruccions sobre l’horari general, l’horari de l’alumnat i l’horari dels docents dels centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons públics: aquí

Instruccions per als ensenyaments artístics superiors per al curs acadèmic 2023-2024  aquí

Instruccions per a l’organització dels en

senyaments de determinats cicles formatius de formació professional en modalitat virtual per al curs 2023-2024 aquí

Instruccions per a l’organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en modalitat virtual aquí

Instruccions relatives a l’avaluació, la promoció i la titulació en els ensenyaments de formació professional aquí

Desplaçat dalt de tot