Arxiu d'etiquetes: curs 19/20

QUOTES CURS 19/20

A la mesa d’avui 5/06/19 el director de Planificació i Centres ens ha exposat que les quotes per el curs 19/20 es prorroguen amb les quotes de 18/19 següent:

Es mantenen els criteris del curs anteriors. En aquest sentit, es preveu que s’incorporin 375 professors més el curs vinent  2019/20.

Algunes de les mesures proposades pel curs vinent 2019/20 als centres públics de Balears són les següents:

  • S’incrementa la dotació de professorat dels centres públics d’ensenyament no universitari en 375 nous professors.
  •  Es calcularà la quota de professorat dels centres de secundària a partir de 18.75 hores i a primària es començaran a donar dues hores per unitat a cada centre de manera progressiva, iniciant-se aquest procés amb els Centres d’Atenció Preferent.
  • S’augmenta en 18 professionals la dotació dels Equips d’Atenció Primerenca  per a l’escolarització 0-3.
  • Increment de la dotació de professorat per al Programa d’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC) per a alumnat nouvingut. En total s’incorporaran 31 professors a l’educació secundària.

Alternativa en el seu torn de paraula ha fet constar amb acta que no està d’acord amb prorrogar les quotes pel curs 19/20, ja que ens veiem en aquesta situació per no haver parlat mesos abans de les eleccions per a poder començar les negociacions. No es pot acceptar que a hores d’ara encara no s’hagi tornat a les 18 hores a secundària i negociat les 23 a primària.

Que s’especifiqui en el document que no s’aplicarà  el de 10% de més a la matrícula ordinària.

Que la reducció horària de majors de 55 anys no depengui de “la disponibilitat de centre”.

I així una llarga llista.

Igual que li hem recordat que moltes de les reivindicacions proposades al curs 18/19 no van ser acceptades.

El Director General s’ha compromés a fer-nos arribar per escrit totes les propostes noves que no queden reflectides en el document.

MESA SECTORIAL: Quotes

Dimecres dia 5 de juny hi ha convocada una mesa sectorial amb un únic punt del dia:

La resposta és clara:

 

Us posem l’esborray enviat

Esperem les vostres aportacions a info@sindicatalternativa.cat

 

 

EIVISSA, CAN NEBOT

 

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 16 de maig de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça de director a l’escola d’educació infantil Can Nebot, a la localitat de Sant Jordi de ses Salines, al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia

El termini per presentar la sol·licitud (annex 2) i la documentació justificativa és de quinze dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el BOIB.

BOIB AQUÍ