Arxiu d'etiquetes: consell escolar de Mallorca

Plenari Consell Escolar de Mallorca

El Plenari del Consell Escolar de Mallorca es va reunir a Sóller, convidat pel Col·legi dels Sagrats Cors.

El nou President, Joan Ramon Xamena, i la Vicepresidenta, Maria Arenas Zarco, van prendre possessió del seu càrrec ja que el seu nomenament ja ha estat publicat al BOIB.

Es va agrair la feina feta per Miquel F. Oliver Trobat.

Es va aprovar proposar que la secretària en funcions, Martina perelló Contestí, sigui nomenada secretària per part de la Conselleria d’Educació i el Consell de Mallorca.

Es va aprovar la participació del CEM a la propera jornada sobre plurilingüisme a les tres illes, organitzades per la Societat Catalana de Pedagogia d’Estudis Catalans que tindran lloc el 19 d’octubre de 2019 a Palma.

CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA

Ahir va tenir lloc la sessió del Ple del Consell Escolar de Mallorca en la monumental Sala de Sessions del Consell de Mallorca.
Desprès d’unes paraules de benvinguda del vicepresident primer del Consell, Francesc Miralles, va començar la sessió.

Els nous membres el CEM van prendre possessió del càrrec. Alternativa ha estat representat pel nostre company Lluís García i ara ho serà per la nostra companya Maria Gràcia Vila.

A continuació es van elegir els membres de la Comisió Permanent. Pel nostre grup, professorat i personal d’administració i serveis i dels sindicats d’ensenyament no universitaris, van ser elegits el representant de l’STEI com a titular i la representant d’ANPE com a suplent.

Desprès, el president en funcions, Miquel Oliver, va presentar el Pla de treball per 2019 amb 7 objectius dels qual va destacar: la constitució d’un nou equip del CEM amb l’elecció dels càrrecs; l’elaboració de propostes, dictàmens i informes sobre temes educatius de l’àmbit de Mallorca; facilitar la coordinació d’iniciatives de les regidories d’educació de tots els ajuntaments de Mallorcs; mantenir la coordinació amb els altres consells escolars insulars, i amb el CEIB.

Per acabar es va fer la presentació per part de la Comisió 0-3 de l’informe sobre aquesta etapa educativa i la ratificació de incorporació de representants de l’Associació de l’Assemblea 0-3. I finalment, és va nomenar la Junta electoral.

Els Consells Escolars Insulars, menyspreats per la Conselleria d’Educació i Universitat: `Resolució d’escolarització’.

En la sessió de la mesa permanent del Consell Escolar de Mallorca d’ahir, dia 13 de març de 2017, se’ns va informar que la Direcció General de Planificació i Centres, dirigida pel Sr. Antoni Morante, havia remès la resolució d’escolarització per al curs 2017/18 amb la intenció de publicar-lo el dia 16 de març al BOIB.

Òbviament, cap de les entitats que formen part dels Consells Escolars Insulars podran emetre cap informe en relació  a aquesta normativa, desproveint aquests organismes d’una de les seves competències principals.

Download