Riscos laborals: informació

INFORMACIÓ SOBRE RISCOS LABORALS

Presentació del servei i dels delegats sindicals 

Què és el servei de prevenció de riscos laborals?

El SPRL és un servei creat després de la negociació sindical l’any 2002 per fer complir la normativa en qüestió de riscos laborals de l’any 1997. La seva posada en marxa es va produir en 2018 després de la publicació al BOIB del decret que regula la seva creació.

És un servei dirigit als docents de centres públics no universitaris amb la intenció de portar a terme una valoració dels llocs de treball i dels riscos que poden afectar la salut dels docents com a conseqüència del lloc de feina, tant pel que fa a malalties com a accidents. 

El seu funcionament començà a ser una realitat a finals del curs 2019 amb la creació dels Comités intercentres a cada illa i de la Comissió Paritària. Durant el curs 2019/20 es van incorporar els tècnics de prevenció a Eivissa i Menorca. El Pla de funcionament del SPRL es va aprovar fa unes setmanes i a partir de la seva aprovació es començaran a dur a terme una sèrie d’actuacions com la formació específica per als docents en qüestions relacionades amb la salut, le realització d’exàmens de salut per als docents i la revisió de les condicions als llocs de treball.

S’ha de dir que el SPRL no facilita baixes als docents sinó que pot emetre els informes pertinents perquè o bé Inspecció o bé els metges de família puguin emetre aquestes baixes. És un servei que avalua i recomana les actuacions que es poden dur a terme.

En cas de tenir dubtes, amb qui puc contactar?

A la web del SPRL trobaràs tota la informació i documents per a sol·licitar certes actuacions.

A cada Illa, s’ha creat el Comité de Prevenció de Riscos, per tant et pots posar en contacte amb els seus membres i ells t’ajudaran en el que puguin. 

Si vols contactar amb els membres del Sindicat Docent Alternativa que formen part de la Comissió Paritària del SPRL ho pots fer amb les delegacions d’Eivissa i/o Menorca, enviant-los un @ o whatsapp:

Eivissa:                                                                           Menorca:

Àgueda Rodríguez                                                    Mar Triay

611 00 93 78                                                                621048703

pitiuses@sindicatalternativa.cat                        menorca@sindicatalternativa.cat

Visita a les instal·lacions del Servei de riscos laborals  29/10/2020

Dijous passat la Direcció General de Personal Docent i el Servei de Previsió de Riscos Laborals ens van convidar a visitar les seves instal·lacions al Polígon de Son Castelló. Celebram que a la fi es disposi d’un lloc adient per a dur a terme les tasques del servei. Encara hi ha algunes millores que s’hi estan realitzant, però el personal del Servei ja disposa del material i les sales necessàries per fer els exàmens de salut, la campanya de vacunació gripal (que ja ha començat) i progressivament tenen la intenció de centralitzar l’atenció als docents no no més de la zona de Palma sinó també la d’Inca i Manacor, que ara mateix està subcontractada amb l’empresa Previs.

Informació important del curs 2020/2021

M’han adjudicat una plaça, què he de fer?

*Si ets vulnerable, has de fer el tràmit de vulnerablitat a la Covid19. Has d’esperar a rebre la telefonada del servei de prevenció de riscos laborals.

Personal vulnerable: malaltia cardiovascular/HTA, diabetis, malaltia pulmonar crònica, malaltia hepàtica crònica severa, insuficiència renal crònica, immnunodeficiència, càncer en tractament actiu, edat major de 60 anys, obesitat mòrbida (IMC>40) i gestació.

Accés al tràmit de vulnerabilitat

*Si ets vulnerable i el SPRL (amb les instruccions d’inspecció mèdica) no et recomana baixa, el metge de família sí te la pot donar. De fet no et pot dir que te l’ha de donar el SPRL perquè ells NO donen baixes.

*Si no ets vulnerable, has de fer la presa de possessió i emplenar el qüestionari de salut. El qüestionari COVID ja no està disponible per enviar. Només s’ha de llegir i contactar el SPRL si responen sí a alguna pregunta.

Qüestionari de salut

Pla de formació de riscos laborals

Pla de formació en prevenció de riscos laborals 2020-2021.

Consulta el pla aquí

Informació sobre la comissió paritària de riscos laborals

*Reunió de dia 9/9/2020

Ahir es va dur a terme una reunió de la Comissió Paritària  del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL). L’objectiu principal de la reunió ha estat informar de les accions que ha dut a terme el servei pel que fa a la valoració dels docents vulnerables i les proves serològiques. El servei de Provisió de la Conselleria ens ha explicat també com ha estat la compra i distribució dels materials de prevenció que s’han enviat als centres.

Des el Sindicat Docent Alternativa us feim arribar les següents conclusions després de la reunió:

  • El SPRL està saturat i el motiu és que no hi ha ni pressupost ni tots els treballadors que hi hauria d’haver. En el moment que es decideix posar en marxa un servei tan important la Conselleria ha fallat no dotant-lo de totes les eines necessàries perquè duguin a terme la seva feina. Així i tot volem reconèixer que estan fent molta feina.
  • El SPRL no dóna baixes, és inspecció o el metge de família. Si el SPRL envia un informe recomanant incorporació ho fa seguint els criteris que els han facilitat. Però si el metge de família recomana la baixa és ell qui l’ha de fer.

 

  • S’han fet al voltant de 500 proves serològiques, només als docents vulnerables, des de dia 5 per indicacions del Servei de Salut.  La seva organització ha estat molt ben valorada pels docents que se les han fetes i el SPRL ha estat a la disposició de Salut per ajudar. Així i tot, des d’Alternativa hem mostrat la nostra disconformitat en el fet que aquestes proves ja se’ns van anunciar el dia 19 d’agost i a un dia de començar el curs encara hi ha uns 800 docents que se les han de fer.

 

  • El SPRL recorda i insisteix que els docents amb dictamen de vulnerabilitat han  de ser especialment tenguts en compte i per això s’ha enviat un protocol a les directives.

 

  • El Servei de Provisió reconeix que el repartiment del material de protecció als centres no ha estat el més addient, però així i tot pel que fa a mascaretes, se n’han repartit 200.000 de 4 tipus diferents, totes homologades,  i recorda que aquest material als docents l’ha de facilitar el centre.