PLA AUTONÒMIC DE COEDUCACIÓ

L’ Institut per a la Convivència i l’èxit escolar ens han convocat a una reunió per fer-nos partíceps del disseny i articulació del Pla autonòmic de coeducació.

Esperem les vostres aportacions. Info@sindicatalternativa.cat

convocatòria sindicats

Resum Mesa Sectorial 7/3/2019

La Directora General de Formació Professional ens ha convocat a una mesa sectorial on s’han tractat els següents punts:

  • Planificació del traspàs de cicles formatius a distància a l’IEDIB.

La Directora General, Maria Alorda, ha exposat l’evolució històrica i la situació actual de la formació a distància a l’ FP. Ha reconegut els esforços dels companys que han duit endavant aquesta tasca i també la necessitat de millorar en tots els aspectes, especialment la plataforma que ha quedat obsoleta. Els resultats no són satisfactoris i per aquest motiu es volen potenciar aquests estudis.

El curs passat es va posar en marxa l’IEDIB, en forma de pla pilot i ja es va plantejar la incorporació d’alguns estudis de FP a distància, per poder aprofitar els recursos, millorar la coordinació, etc.. En aquell moment, s’analitzaren algunes possibilitats i finalment només s’hi afegí un grup.

La proposta de la Conselleria és traspassar a l’IEDIB, el curs vinent 2019-2020, quatre cicles de formació professional que actualment s’imparteixen a distància en instituts de Palma. En concret, es tracta dels cicles de grau mitjà d’Instal•lacions elèctriques i automàtiques (IES Politècnic) i d’Emergències sanitàries (IES Josep Maria Llompart), i dos de la família d’Informàtica i comunicacions que s’imparteixen a l’IES Francesc de Borja Moll: el grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes i el grau superior d’Administració de sistemes informàtics en xarxa.

Alternativa ha fet constar que, passar FP a distància, tot hi el vist i plau dels claustres corresponents, és passar l’arada davant de bou. A hores d’ara encara no s’ha provat el pla d’aquest Institut, per saber tots aquells docents que passin a aquesta modalitat sàpiguen on tendran ubicada la plaça i si això suposarà pèrdua de professorat als seus centres d’origen…

  • Creació nous Centres integrats de Formació Professional.

La Conselleria d’Educació i Universitat proposa convertir 3 instituts actuals en CIFP, on quedaria diferenciat cada un d’ells en dos centres i, per tant, amb dos equips directius diferenciats: d’una banda, un IES amb ESO i batxillerat i, de l’altra, un centre integrat de formació professional (CIFP). Aquests centres són l’IES Francesc de Borja Moll (Palma), l’IES Juníper Serra (Palma) i l’IES Pau Casesnoves (Inca).

Aquest objectiu es treballa des de dues línies d’actuació: mitjançant la construcció d’edificis per a CIFP nous (com són els casos del CIFP d’hoteleria i turisme de Ciutadella, el de nàutica a Palma o el de nàutica i hoteleria a Alcúdia), però també reconvertint instituts que disposen d’una oferta molt àmplia de famílies professionals i amb un volum d’alumnat d’FP superior al de la resta dels ensenyaments.

  • Informacions sobre FP.

Ens varen informar del proper Congrés estatal de Formació Professional a València, de la participació en els SKILLS en la fase estatal, a Madrid i del Decret estatal 28/2018, en relació a les assegurances pels alumnes que hi han de cursar les FCTs.

Problemàtica a les FCT deguda a l’obligatorietat de donar d’alta als estudiants a la seguretat social.

La Conselleria va dir que per aquest curs no hi haurà cap problema, com que no s’ha desplegat la normativa i es podran realitzar les FCT com fins ara. Tot i això varen exposar les dificultats financeres i administratives que la posada en marxa d’aquesta mesura significaria per l’administració i per les empreses que acullen estudiants. En l’àmbit estatal , hi va haver unanimitat de totes de les direccions generals d’FP, per demanar la no aplicació d’aquesta normativa.

Problemàtica a l’FP dual:

Els contractes laborals de l’FP dual van lligats als contractes de formació. Resulta que el fet que l’atur estigui per davall del 15%, fa que no es puguin fer aquests contractes de formació i ha generat una dificultat als estudiants que estan cursant aquests estudis. La baixa de l’atur és una bona notícia, però ha generat aquesta dificultat. La conselleria hi està cercant una solució tècnica.

 

 

VAGA #8M

Alternativa vol fer constar el nostre rebuig als serveis mínims proposat per l’administració tant per la forma com pel fons.

Per la forma:

Dia 28 de febrer ens vàrem reunir amb l’administració de les Illes Balears amb els respectius representants de les diferents conselleries amb tots els sindicats convocants a la vaga de 24 hores. En aquesta reunió se’ns informa que prèviament han tingut una reunió amb els sindicats convocants de 2 hores de vaga i acordant posar els serveis mínims que es varen posar l’any passat.

Ens preguntem: Com es poden pactar un serveis mínims prenent com a referència base l’aturada convocada de 2 hores per UGT i CCOO i després amb els que convoquen 24 h.?

Pel fons:

Es proposa per segon any consecutiu uns serveis mínims que no només no potencien el seguiment de la vaga, sinó que fins i tot són més restrictius, i s’obliden d’un dels eixos de la vaga del 8 de març: ‘Si nosaltres parem, s’atura el món’.

Els serveis mínims queden així: (BOIB)

1. Educació
La prestació de serveis essencials als centres docents no universitaris, públics, privats o concertats, en l’àmbit de les Illes Balears, en el supòsit de situacions de vaga que afectin el funcionament normal dels centres, s’ha d’ajustar al que disposen el Reial decret 417/1988, de 29 d’abril (BOE de 5 de maig), i el Decret 16/1985, de 21 de febrer (BOCAIB de 10 de març).
Els centres docents esmentats han de romandre oberts durant la situació de vaga convocada per al 8 de març de 2019. Per tal de fer efectiu el compliment del que disposen les normes esmentades, s’han d’adoptar les mesures que s’indiquen a continuació:
1. El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, ha de garantir l’obertura del centre durant la jornada escolar.
2. El director o directora i el secretari o secretària han de romandre al centre durant la situació de vaga, en funció del seu càrrec.
3. A més, per garantir el control d’accés als centres, a cada centre públic ha de romandre en el seu lloc de treball una persona de consergeria del torn de matí i una altra del torn de capvespre, designada pel director o directora.

Addicionalment al que s’ha exposat anteriorment:
— Centres d’educació infantil (0 a 3 anys):
1 educador infantil per cada 3 unitats o fracció.
— Centres d’educació infantil (3 a 6 anys):
1 docent per cada 3 unitats o fracció.
— Centres d’educació especial:
1 docent per cada 3 unitats o fracció.
1 auxiliar tècnic educatiu per cada 3 unitats o fracció.
— Centres d’educació infantil i/o primària:
1 docent per cada 3 unitats d’educació infantil o fracció.
1 docent per cada 4 unitats d’educació primària o fracció.
— Instituts d’educació secundària obligatòria:
1 docent per cada 6 unitats o fracció.
— Centres que imparteixen educació primària, educació secundària i formació professional:
1 docent per cada 9 unitats o fracció.

Qui pot participar en la Vaga Feminista?

Estan cridats a participar a la vaga tots els treballadors, ja que el contrari seria il·legal. No obstant això, les feministes insten en particular a les dones a participar-hi perquè es tracta d’evidenciar que sense el treball femení, remunerat o no remunerat, res no funciona. Aquest és l’eix de la convocatòria: ‘Si nosaltres parem, s’atura el món‘.

Es fa una crida als homes perquè facilitin a les dones la possibilitat de fer vaga feminista. En qualsevol cas, des de la Comissió 8M criden als homes que són “aliats del feminisme” a participar en les manifestacions que es convoquin aquest dia.

En què consisteix la Vaga Feminista?

La Comissió 8 de març planteja aquesta jornada de forma multidimensional i criden a participar en una vaga feminista laboral, de cures, de consum, estudiantil i associativa.

La central és la de cures, que persegueix que en l’esfera domèstica dels homes assumeixin les tasques de la llar i de les cures perquè s’adonin de fins a quin punt la tasca de les dones és vital per al sosteniment de la llar i quanta càrrega estan assumint en solitari.

No portar els nens a l’escola, no rentar, estendre o planxar, són algunes de les idees que dona la Comissió 8M per a aquest dia. “Parem les dones, però no paren les cures”, sostenen, instant a secundar la vaga “perquè les cures no recaiguin només” en les dones i perquè es converteixin en una “responsabilitat social, compartida i distribuïda”.

Pel que fa a la vaga de consum, s’insta a les dones en particular a abstenir-se de consumir el que no sigui imprescindible en aquesta jornada, reduint al mínim la despesa en subministraments però també en béns i serveis. És una iniciativa del corrent ecofeminista per reflexionar sobre el pes de les dones en la manera de consumir i la força que tenen per implantar models més sostenibles.

La vaga laboral significa no realitzar el treball assalariat en empreses, comerços, fàbriques, serveis públics de salut, educació cures, o altres. L’objectiu és que aquest dia les dones “desapareguin físicament” tots aquests espais que ocupa i en els quals està “invisibilitzada”.

Respecte a la vaga educativa, criden a parar a col·legis, instituts i universitats perquè el sistema educatiu és el principal espai “en què es reprodueix l’actual sistema capitalista i patriarcal”.

Per què una vaga?

L’argumentari de la Comissió 8M és tan ampli com les diverses problemàtiques que afronten les dones pel fet de ser-ho. El document és un dossier de 30 pàgines que contempla gairebé 200 motius i objectius pels quals s’ha de convocar i secundar la vaga feminista. Es desenvolupen al voltant de quatre eixos: violències, cossos, fronteres i economia.

Les feministes del 8M denuncien les violències masclistes, en totes les seves formes i exigeixen més pressupost per combatre-les, però també posen en el focus la major precarietat de la dona al mercat de treball, la persistència de barreres a la seva projecció professional i la seva discriminació en matèria de salaris.

En la mateixa línia, denuncien que la pobresa les afecta de forma preferent, les retallades pressupostàries que afecten a les cures, la manca de reconeixement del treball domèstic que assumeixen les dones en major mesura, fent especial èmfasi en les migrants, un col·lectiu més vulnerable.

Hi haurà mobilitzacions? Sí!

MALLORCA:

12hs Plaça de tub, Palma MANIFESTACIÓ ESTUDIANTIL

19hs, Plaça Espanya, Palma MANIFESTACIÓ UNITÀRIA

MENORCA:

18h Plaça Constitució, Maó.

EIVISSA:

18h, Parc de la Pau, Eivissa.

FORMENTERA:

12h Plaça Constitució, Sant Francesc.

En l’argumentari del 8M s’al·ludeix a mobilitzar-se en contra “dels que fan la seva política des de la mentida i el menyspreu a les dones, la por, la victimització i el ressentiment”. Així mateix, es fa referència a les “reaccions patriarcals” per l’avanç en els drets de les dones, com la “dreta i extremadreta” que situa les dones i a les migrants “com a objectiu prioritari de la seva ofensiva ultraliberal i patriarcal”. “Enfront del ‘nosaltres primer’, plantegem ‘nosaltres juntes'”, destaca el 8M.

VAGA 8 DE MARÇ

OPOSICIONS, MESA SECTORIAL

A la mesa sectorial s’han tractat els següents punts:

-Aprovació de les actes  de meses anteriors:

S’han aprovat 6 actes de les meses sectorials prèvies, entre elles la de la mesa sectorial del dia 12 de novembre , referent a la convocatòria d’interins. Volem recordar que en aquella mesa sectorial es va produir una dura negociació davant el canvi substancial que proposava la Conselleria. Fruit de la negociació es va arribar a una proposta de barem, que no era el que nosaltres volíem, però que va ser aprovada per tots els sindicats  presents a la mesa, malgrat alguns ho van negar posteriormentdurant la campanya electoral. (adjuntarem l’acta aprovada)

-Convocatòria d’oposicions:

Alternativa va absternir-se a la votació de l’esborrany de la convocatòria d’oposicions perquè no respecta el concurs-oposició, ja que no es té en compte suficient  l’experiència docent, recordem que alternativa per aquest motiu vàrem demanar que es canviés l’ordre de les proves de les oposicions d’ingrés lliure, aquesta petició ja la férem a la primera reunió bilateral que tenguérem amb la Directora  General de Personal Docent a aquesta proposta també va ser recolzada per tots els sindicats. La Conselleria ha dit que va fer una consulta a alguns opositors i que trobaven que aquest any no perquè ja estudiaven la prova teòrica. La Conselleria va dir que faria una enquesta als opositors per veure si hi ha consens per les oposicions de l’any que ve. 

Tampoc es van acceptar que fossin 48 h les hores de reclamacions i tampoc que sigui en cada una de les proves. (Mirar mesa tècnica)

Podem dir que les novetats són:

Es confirma que el termini de presentació de sol·licituds serà de dia 7 a 21 de març i les proves començaran a partir del 22 de juny previsiblement. La resolució sortirà publicada a principis de març.

La Conselleria ha incorporat:

  • Que es donarà còpia de l’examen teòric a tots els opositors, fent la prova escrita en paper de calc.
  • Que els criteris generals es publicaran 14 dies abans.
  • Que la fase de pràctiques durarà de 5 mesos.

 

PREMSA:

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/02/25/oposiciones-educacion-plazo-apuntarse-ira/1395066.html?

fbclid=IwAR2em98TCVHMLWZD4Qy-MzSdhx9tnMznrmbuVbK0NixjETSov57QkHiwZI0 

 

 

Som al segle XXI?

https://www.europapress.es/valencia/noticia-rivera-promet-si-governa-castella-sera-llengua-vehicular-als-collegis-publics-concertats-tota-espanya-20190219185045.html

Mesa sectorial 25/2/19, Oposicions

Aquí teniu els documents que ens han enviat la Conselleria després de la mesa tècnica.

Esperem les vostres aportacions info@sindicatalternativa.cat 

190220 Esb convocatòria oposicions 2019

ESB ANNEX 2 BAREM INGRÉS-2

ESB ANNEX 3 BAREM ACCÉS-2

ESB ANNEX 4 PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA-2

Esb Annex 5 Ordenació curricular 2019-2

ESB ANNEX 6 PROVA PRÀCTICA.002

Que no ens utilitzin!!

Arrel de diverses notícies publicades al periòdic El Mundo, que han culminat en aquesta que us enllaçam

Un profesor de Can Raspalls se viste de payaso para dar clases de castellano

https://www.elmundo.es/baleares/2019/02/18/5c69b61321efa023338b4685.html

La comunitat educativa d’Eivissa ha decidit dir prou. Per això necessitam el recolzament i presència de totes les docents i famílies a la roda de premsa que tindrà lloc demà dijous dia 21, a les 15.15h, al Portal Nou (Parc Reina Sofia) de Vila. En la roda de premsa estaran l’Associació Professional de Docents d’Eivissa (APDE), la FAPA, l’AMIPA del CEIP Can Raspalls, l’Associació de Directores de Primària, l’Associació de Directores de Secundària, i possiblement s’agregui alguna entitat més. Sabem de la dificultat de l’horari, però pensau que demà “pots ser tu”. No hi falteu!

Concurs de trasllats d’àmbit estatal 2018-2019

DATES PREVISTES que podrien sofrir modificacions

Adjudicacions
provisionals
Adjudicacions
 definitives
Cossos de Secundària
12/03/2019
14/05/219
Cos de Mestres
20/03/2019
23/05/2019

Aquí podeu consultar la documentació.

http://www.caib.es/sites/trasllats1617/ca/